Home / Nuomonės / Piliečių tribūna / M. M. Tamošiūno kalba, pasakyta vasario 23 d. tarybos posėdyje

M. M. Tamošiūno kalba, pasakyta vasario 23 d. tarybos posėdyje

„Laba diena, gerbiami Tarybos nariai. Vieni kitų dar negirdim, nes į tas pasakytas mintis – jokios naudingos reakcijos, tik bukas atsirašinėjimas. Noriu paklausti rajono vadovų, kam jūs atstovaujat? Ar visiems rajono gyventojams, ar išrinktai grupei, ar partijai? Tikrai nesuprantu, nes tokiu niekada gyvenime nebuvau.

Pirmas klausimas. Atliekų tvarkymo bėdos buvo 2012-2013 metais. Norint susitvarkyti, reikėjo padidinti rinkliavos mokestį, įtraukiant į kainą įsiskolinimą ir rūšiavimo linijos įrengimą. Tai įvykdžius atliekų rinkliavos mokestis turėjo atpigti iki buvusio lygio. Pinigus surinko, įsiskolinimą padengė, atliekų rūšiavimo linijos nesumontavo, rinkliavos mokestį didinat. Atsakymą gavau nepilną, todėl pakartosiu klausimą: kur išgaravo rūšiavimo linijai įrengti sukauptos lėšos, nes gyventojai sumokėjo, o atliekų rūšiavimo linijos nėra.

Antras klausimas. UAB „Ukmergės butų ūkis“ veikla prasideda pinigų surinkimu ir baigiasi jų nurašymu. Aplinkos ir finansų ministerijų išaiškinimai negelbėja, vadinasi, ir to vidurio nėra, o ten kaip tik ir turi būti – atlikti darbai ir tik tada nurašyti pinigai. Sugalvota čiuožykla tarp savivaldos įstatymo ir ministerijų nurodymų. Kur naudinga – ten savivalda, kur nenaudinga – ten ministerija, arba atvirkščiai. Čia prasilenkiama su sąžine ir atsakomybės supratimu. Ar ilgai taip tęsis? Maironio g. 9 tas jau neaktualu, bet nežinau, ką žmonėm atsakyti, o klausia dažnai. Ypač dabar, kai įkūrėm bendriją. Manęs prašo pagalbos. Padėti negaliu, nes jau jėgos ne tos ir protas nebe tas.

Šilumos nešėjo temperatūrinis grafikas turi atsirasti kiekvieno namo šilumos punkte prieš šildymo sezono pradžią. Jei keičiamas grafikas, atliekamas perskaičiavimas paremtas konkrečiais išeities daviniais. Yra grafikas, patvirtintas trim parašais gan rimtų žmonių. Tik data 2015 m. rugsėjis. Reiškia, niekas nesikeičia. Spalio mėnesį vidutinė oro temperatūra +5,5, o šilumos suvartota 7,6 kwh/m2. Pernai buvo lygiai tas pats, šiluma +5,5, o šilumos suvartota 5,1 kwh/m2. Kyla įtarimas, kad ne viskas tvarkoj. Paknys yra Paknys, jam visur atrodo „Komforta“. Ir štai atėjo sausio 6 d. -18 laipsnių, 10 val. ryto, triukšmas Kudirkos g. 10 name, kur tolimiausi butai – šalta. Šilumos nešėjo temperatūra šilumos punktuose – 88,57. Kai grafikas – 95. Kviečiame šilumos ūkio prižiūrėtoją, jis į katilinę nuvažiuoja ir atveža naują grafiką su pataisymu, ir jau ne 95 laipsniai, o tik 92. Prideda paklaidą 5 laipsnių ir aiškina, kad čia normalu. Bet pamiršo pridurti, kad nukrypimas 5 laipsnių galimas tik 2 minutėm, o ne dviem valandom. Kada bus užtikrinta tvarka ir drausmė ir baigsis šilumos ūkio vadovų savivalė. Susimąstykit, ar gali tose pareigose dirbti žmonės, kuriems vartotojų interesai nerūpi. Kuo situacija skiriasi nuo nuomininko? Gal tyčia daroma, kad Ukmergėje būtų vėl taip pat, kaip visur. Mes ne dėl to šilumos ūkį atsiėmėm, kad iš mūsų būtų tyčiojamasi.

Renovacija. Labai daug ginčų buvo nuo ko pradėti daugiabučių renovaciją. 2013 m. rugpjūčio 22 d. Šlaito bibliotekos salėje viską išsakiau, ką galėjau. Nepadėjo. 2014 m. gruodžio 8 d. išsiųstas raštas Aplinkos ministrui Trečiokui ir dar kitiem. Pagaliau 2015 sausį, kai buvo Aplinkos ministerijos išvažiuojamasis posėdis, Vilniaus savivaldybės tarybos narys Cicėnas perskaitė aiškiai ir paliko informaciją, nuo ko pradėti renovuoti namus. Negirdėjot. Tai gal dabar išgirsit.  „Daugiabučių namų atnaujinimo ir modernizavimo projektų specialieji techniniai reikalavimai.  Nuo ko pradėti? Nuo šilumos ūkio“. Nes šilumos ūkis duoda nuostolių iki 48 procentų. Gamyba, perdavimas ir karštas vanduo. Pas mus nuo ko buvo pradėta namų renovacija? Nuo sienų apsiuvimo.

Girdėjau, kad ruošiamasi šilumos punktus grąžinti gyventojams. Nepamirškit ir amortizacijos lėšas grąžinti, kurias surinkot per 25 metus, nes šilumos punktuose nieko nepadarėt. Tuo pačiu ir vamzdynus šilumos punktuose permontuokit, atskiriant du kontūrus: vienas – šildymo sistema, kitas – karšo vandens paruošimo ir cirkuliacijos.“

M. M. Tamošiūno kalbos, pasakytos vasario 23 d. tarybos posėdyje, stenograma

2 komentarai

  1. Ar kada nors išgirs protingų žmonių nuomonę musų valdžia?

  2. Antro klausimo papildymas. Taip, butų ūkyje renkami pinigai, nurašomi pinigai, kuriamos programos, vyksta kažkokie nauji darbai, deja, naudos iš jų nematyti. Tuo pačiu vyksta tik savų įdarbinimas, Jau kurį laiką dirba kažkos socialdemokratas sąmatininkas, bet naudos irgi jokios, o alga tykiai ramiai mokama. Buvo priimtas kaip labai ,,reikalingas specialistas“ ir tarybos narys vėl gi socialdemokratas A.Liška, bet šiose pareigose pabuvo neilgai. Dabar jau geresnėje vietoje, tapo skyriaus viršininko pavaduotoju, nes sugebėjo išstumti iš pareigų L. Nugarą, kuris prižiūrėjo savivaldybei priklausančius butus.Taip lyg ir viską norima po truputį pakeisti, lyg ir bandoma judėti į priekį, tačiau ar ta kryptimi ir ar tokiais metodais?

Komentuoti

Turite komentarų? Komentuokite!