Home / Aktualijos Ukmergėje / Susipažinkime su  Ukmergės miesto Seniūnaičiais

Susipažinkime su  Ukmergės miesto Seniūnaičiais

Pirmasis Ukmergės miesto gyventojų susitikimas su Tvarkų – Šlapių seniūnaitijos seniūnaite Irena Šlepikiene įvyko 2017m. lapkričio 15d. Ukmergės miesto seniūnijoje.

Kadangi nuo Smetonos laikų vietovė, kur yra mano gimtieji namai, buvo vadinami Šlapių priemiesčiu, tai supratau, kad susitikimas vyks su mano seniūnaitijos seniūnaite. Žemėlapių, kurie parodytų kokių gatvių gyventojai priklauso kokiai seniūnaitijoje, iki šiol nebuvo, tai su pažįstamais diskutavome kokia gi jų seniūnaitija?

Jei prasidėjo ši diskusija, supratau, kad ne tik aš , bet ir kiti nepažįsta savo seniūnaičių, jų nerinko…

Pradėjau domėtis, kokios teisės ir pareigos yra seniniūnaičio, nes ruošiausi susitikimui ir susipažinimui. Tai paskatino ieškoti informacijos, bet deja apie seniūnaičių teises ir pareigas Ukmergės rajono savivaldybės internetiniam puslapyje nėra (ten yra tik seniūnaičių rinkimų tvarkos aprašas, seniūnaičių sueigos nuostatai, išrinkti seniūnaičiai) .

 Susiradau Lietuvos respublikos vietos savivaldos įstatymą ir 8 skirsnyje 34 straipsnį, kur aiškiai išdėstytos seniūnaičio  teisės ir pareigos.

„1. Seniūnaitis, atstovaudamas seniūnaitijos gyventojų interesams seniūnijoje, savivaldybės institucijose ir savivaldybės teritorijoje veikiančiose valstybės įstaigose:

1) turi teisę tiesiogiai dalyvauti rengiant ir svarstant savivaldybės institucijų sprendimų projektus, kai sprendžiami klausimai yra susiję su jo atstovaujamos gyvenamosios vietovės bendruomenės viešaisiais reikalais;

2) dalyvauja svarstant klausimus dėl piniginės socialinės paramos skyrimo savivaldybės tarybos nustatyta tvarka;

3) dalyvauja pretendentų į seniūno pareigas konkurso komisijoje;

4) dalyvauja organizuojant gyventojų apklausas ir gyventojų susitikimus su savivaldybės tarybos nariais, seniūnu, savivaldybės administracijos direktoriumi arba šio įgaliotu atstovu, kitais savivaldybės ir valstybės institucijų ir įstaigų atstovais;

5) dalyvauja seniūnaičių sueigoje;

6) kalendoriniams metams pasibaigus per 2 mėnesius seniūnaitijos gyventojams pateikia praėjusių kalendorinių metų veiklos ataskaitą ir veiklos kryptis kitiems kalendoriniams metams.

  1. Seniūnaitis skatina gyventojus:

1) prižiūrėti gyvenamosios vietovės teritoriją, rūpintis aplinkos apsauga;

2) rūpintis labiausiai pažeidžiamais bendruomenės nariais (socialinės rizikos šeimomis, nepilnamečiais, vienais gyvenančiais asmenimis, neįgaliaisiais ir kt.);

3) organizuoti sveikatinimo, kultūros ir sporto renginius ir juose dalyvauti;

4) organizuoti bendruomenės saugumo užtikrinimo priemones ir jose dalyvauti;

5) puoselėti savo gyvenamosios vietovės materialųjį ir nematerialųjį paveldą.

  1. Seniūnaitis prireikus teikia informaciją seniūnaitijos gyventojams apie savivaldybės institucijų ir įstaigų, Vyriausybės atstovo funkcijas, jų darbo laiką.“

Pasirodo seniūnaičių teisės ir pareigos mažai kuo skiriasi nuo buvusių gatvių komendantų, kuriuos mes gerai pažinojome ir su juo aptardavome visas problemas. Jis buvo kaip laidininkas tarp gyventojo ir valdžios. Šiandieną seniūnaitijos teritorijos didelės, pvz. mūsų seniūnaitijoje gyvena apie 500 gyventojų, suprantama, kad mes nepažįstame seniūnaitės, nes ji gyvena Tvarkų rajone ir yra benduomenės „Kaimynai“ pirmininkė.

Ukmergės mieste yra daug problemų, daug skaudulių, todėl tie, kurie nepažįstate savo seniūnaičio(tės) dalyvaukite susitikimuose, susipažinkite ir gal bendromis jėgomis pavyks greičiau spręsti problemas.

Nijolė Giedraitienė Tvarkų-Šlapių seniūnaitijos gyventoja

Seniūnaitė Irena Šlepikienė

 

Komentuoti

Turite komentarų? Komentuokite!