Home / Politiko tribūna / Juozas Varžgalys: Ukmergės rajono savivaldybės komandinis darbas 4+1 formatu
Juozas Varžgalys / D. Zimblinės nuotrauka / www.ukmerge.lt

Juozas Varžgalys: Ukmergės rajono savivaldybės komandinis darbas 4+1 formatu

Kadangi šiame savivaldybės tarybos posėdyje daug dėmesio skiriama ataskaitoms (mero, direktoriaus, įmonių, įstaigų vadovų…) nutariau ir aš pasisakyti, akcentuodamas kai kurias nūdienos aktualias problemas ir savo poziciją šiais klausimais, kadangi esu išrinktas vienmandatėje ukmergiškių daugumos ir atstovauju Ukmergės žmones Seime.
1. Seimui, pradėjus antruosius šios kadencijos darbo metus, atsirado reikalavimas dėl išankstinių Seimo rinkimų. Neva, šis Seimas per metus nieko nenuveikė, jis nepajėgus vykdyti Lietuvai taip reikalingų kardinalių reformų, pokyčių. Tokia pozicija nėra naujiena. Tik paskelbus 2016 metų Seimo rinkimų rezultatus pasipylė priekaištai, kad naujoji, laimėjusi rinkimus, dauguma negali konstruktyviai dirbti, kad žmonių pasirinkimas netinkamas, kad Lietuvai reikia kitų, patyrusių politinių jėgų ir pan. Neneigsiu, patirtis bet kurioje (ne tik politinėje) pozicijoje yra gerai, bet, atsižvelgiant į pastarųjų Seimo kadencijų darbą, galima drąsiai teigti, kad esminių reformų, būtinų siekiant Lietuvos pažangos, nebuvo: didžiulė socialinės atskirties praraja tarp regionų, tarp eilinių Lietuvos piliečių ir taip vadinamo elito, nuolat stringanti, epizodiškai vykstanti švietimo reforma, blogėjanti sveikatos priežiūros paslaugų sistema, demografinės situacijos blogėjimas, apimantis vis didėjančius emigracijos mastus ir t.t. Taigi visiškai nenuostabu, kad susikaupusios problemos, netinkamas jų sprendimas ar net nesprendimas atvedė iki šios dienos situacijos. Dabar gi priekaištaujama, kad per vienerius metus neišspręstos dešimtmečiais susikaupusios problemos. Sutinku, kad Seimo darbas galėtų būti efektyvesnis, kad Seimo nariai privalo lankyti posėdžius, būti nepakantūs įstatymus ar net Konstituciją pažeidusiems kolegoms, kad tarp pozicijos ir opozicijos turėtų būti konstruktyvesnis dialogas, bet tikrai nesutinku su tuo, kad šis Seimas nedirba, kad jo priimti sprendimai nė kiek nepagerino Lietuvos žmonių gyvenimo. Alkoholio kontrolės įstatymas, vaistų kainų mažinimas, Valstybinių įmonių pertvarka, LRT finansinės veiklos skaidrumas, vaiko pinigai, padidintos pensijos, minimalus darbo užmokestis, padidėjęs mokslinių darbuotojų, gydytojų, slaugytojų darbo užmokestis ir pan. – visa tai pajuto eiliniai žmonės. Pasibaigus rudens sesijai iki pavasarinės sesijos pradžios susitikau su visų kaimiškųjų Ukmergės rajono seniūnijų gyventojais. Žmonės džiaugiasi, kad pagaliau priimami sprendimai tiesiogiai gerinantys eilinių žmonių materialinę gerovę. Žinoma, šiandien tai tik pradžia ir padėtis pakito nežymiai. Tačiau šios daugumos planuose pradėtą darbą šia kryptimi tęsti. Pradėtos iki šiol nė vienos valdančiosios daugumos neinicijuotos aukštojo mokslo, vaiko teisių apsaugos, sveikatos priežiūros reformos, kurios turi užtikrinti efektyvų šių sričių įstaigų ir specialistų darbą bei lėšų panaudojimą. Todėl esu įsitikinęs, kad mintys skelbti išankstinius Seimo rinkimus, neturi jokio objektyvaus pagrindo, o tik siekis destabilizuoti darbą.
2. Aš pats, kartu su kolegomis esu užregistravęs šiuos įstatymų projektus: municipalinio busto, buhalterinės apskaitos, medžioklės ir kt. Dalyvauju biudžeto, finansų, Europos reikalų komitetų veiklose ir peticijų komisijos darbe.
3. Aktyviai domiuosi mūsų rajono reikalais, padedu spręsti iškilusias biurokratines problemas siekiant įgyvendinti rajonui svarbius investicinius projektus. Kaip antai Ukmergės ligoninės II aukšto renovacijos, UAB „Ukmergės vandenys“ vandentvarkos vykdomais ES projektais. Pagaliau pasisekė įgyvendinti seną Vepriškių svajonę išasfaltuoti 6 km. atkarpos žvyrkelį Sližių sankryža – Kulniškiai. Tikiuosi, kad šis darbas šiemet bus atliktas. Stengsiuosi atgaivinti aplinkkelio su tiltu per Šventąją projektą. Konstruktyviai bendrauju su rajono meru Rolandu Janicku sprendžiant Ukmergės problemas. Taip pat domiuosi rajono tarybos darbu. Norėčiau pastebėti, kad tai pirmoji tarybos kadencija, kai Meras yra išrinktas tiesioginiuose rinkimuose. Todėl Merui Rolandui palinkėčiau aktyviau bendrauti su visais tarybos nariais, ne tik su pozicija. Juk mero darbas konsoliduoti tarybos darbą, atsižvelgti į nuomonių skirtumą. Taip būtų galima išvengti sprendimų, kurie šiandien nėra būtiniausi ir aktualiausi Ukmergės rajono gyventojams. Turiu omenyje planuojamą sklypo prie Žirnajų ežero, Siesikų dvaro pirkimą, jau įvykusią labai abejotiną savo efektyvumu seniūnijų pertvarką… Niekur nebuvo įvardintas šių projektų įgyvendinimo naudos ir finansinių išteklių efektyvumo santykis. Gana skeptiškai vertinu karinio miestelio vizijos, tolerancijos centro įgyvendinimo projektus. Meras Rolandas daugelyje susitikimų kalba apie tai, kad Ukmergėje reikia efektyviai išnaudoti esamą pastatų infrastruktūrą ir atsisakyti perteklinių, nepasižyminčių patrauklių ir naudingų ukmergiškiams veiklų organizavimu užimamų pastatų. Prieš tai įvardintiems projektams skirtas finansavimas tik padidins tokių pastatų skaičių, kuriuose bus imituojamos ar dirbtinai kuriamos veiklos. Ar tikrai, siekiant, kad Ukmergė taptų patraukliu regionu, šiandien tai aktualiausia. Strateginis investicijų planavimas, nukreiptas į rajono gyventojų socialinius, kultūrinius, švietimo, verslo poreikius šiandien tiek rajono vadovų, tiek administracijos vizijose yra nesubalansuotas, epizodiškas, neatliepiantis Ukmergės rajono savivaldybės strateginių tikslų. Stokojama atsakomybės ir efektyviai panaudojant rajonui skirtas lėšas. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis rajonas gražino per 100 tūkst. Eurų socialinei apsaugai skirtų lėšų. Ar šioje srityje pas mus viskas jau taip labai gerai?
Daug kalbama apie komandinį darbą. Tik, mano galva, jis suprantamas labai primityviai: kiekvieną rytą pradėti pasitarimu-pokalbiu sąstate 4+1? O kaip dirba ir konsoliduojama visa administracijos, tarybos komanda? Gal irgi grupelėmis ar panašiu sąstatu? Greičiausiai dėl šios priežasties laiku nereaguojama į paklausimus, neatsakoma į raštus. Raštu kreipiausi į savivaldybę gyventojams rūpimais klausimais. Nors į raštišką kreipimąsi raštu turi būti ir atsakoma, tačiau atsakymo negavau. Todėl mąstau, jei neatsakoma Seimo nariui, tai kaip tada elgiamasi su kitais gyventojais?
Baigdamas norėčiau palinkėti tiek Merui, tiek Administracijos direktoriui, tiek visai rajono Tarybai susiklausimo, konstruktyvaus darbo sprendžiant aktualias mūsų rajono gyventojų problemas.

Juozo Varžgalio kalba pasakyta 2018 m. kovo 29 d. Ukmergės rajono Tarybos posėdyje

3 komentarai

  1. Per švelniai dar kalbejo seimo narys .Čia reikia garsiai šaukt kokia nelaime ši neveiksni rajono valdžia.

  2. Gal Seimo narys galetu paprotinti vyriausybe ir savivaldybe dėl kvartalines renovacijos. Taip gautusi ir pigiau ir geriau,negu dabar lakstoma nuo vieno namo prie kito.Tai ypač nesąmoningai atrodo Pivonijos mikrorajone. Šiaulių valdžia jau suprato ir dirba tokiu metodu.

  3. Jei rajono meras į seimo narį nesikreiptų dėl rajonui reikalingų lėšų, tai ponui Varžgaliui nelabai ir rūpėtų.

Komentuoti

Turite komentarų? Komentuokite!