Home / #atnaujinkimeUkmerge / Tarybos posėdyje apsvarstyta 50 klausimų

Tarybos posėdyje apsvarstyta 50 klausimų

1.Vienbalsiai pritarta darbotvarkei, kurioje tarybos svarstymui siūlyta penkaisdešimt klausimų. UŽ balsavo 24 tarybos nariai.

2.Trylikos balsų sprendimu pritarta 2014–2020 m. Vilniaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos Ukmergės rajono dalies pakeitimui. Ukmergės miesto tikslinės teritorijos programos projektų bendra vertė – 17.294.990,06 Eur. Planuojama prisidėti: 2.458.876,24 Eur savivaldybės biudžeto, 826.740,51 Eur valstybės biudžeto, 334.604,60 Eur kitomis viešosiomis ir privačiomis lėšomis. Vilniaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos veiksmų planas: Ukmergės miesto buvusio karinio miestelio ir šalia esančių teritorijų viešųjų erdvių infrastruktūros vystymas; paviršinių nuotekų tinklų statyba ir rekonstravimas Ukmergės mieste; Ukmergės miesto centro viešųjų erdvių infrastruktūros sutvarkymas I etapas: Kęstučio aikštės, Draugystės skvero ir Pilies parko su prieigomis įrengimas; Ukmergės miesto viešųjų erdvių infrastruktūros sutvarkymas II etapas: Vilniaus gatvės skvero ir Ligoninės parko su prieigomis infrastruktūros įrengimas; Ukmergės miesto piliakalnio teritorijos su prieigomis sutvarkymas; Ukmergės miesto Šventosios upės pakrantės sutvarkymas; Tolerancijos centro įkūrimas, rekonstruojant buvusios Ukmergės dailės mokyklos pastatą; Ukmergės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos modernizavimas; gatvių rekonstravimas Ukmergės mieste; Ukmergės sporto centro paslaugų plėtra;

UŽ-13, Susilaikė-6  (A.Jasaitis, D.Užkurėlytė, R.Baravykas, G.Plevokas, N.Giedraitienė, D.Varnas), Prieš-4 (A.Kopūstas, E.Mirinavičienė, A.Kalesnikas, R.Pivoras).

3.Vienbalsiai pritarta papildyti daugiabučių namų modernizavimo III etapo namų sąrašą. Įtraukiami namai: Ukmergės mieste: Anykščių g.19, Jaunimo g. 44, Dariaus ir Girėno g. 4, Maironio g. 7, Aukštaičių g. 5, Kauno g. 27, Antakalnio g. 72 ir J.Vaišučio g. 9, Želvos mstl.

Andrius Kalesnykas pasiūlė pritarti leisti vykdyti pirkimus, o dėl lėšų sdtygiaus juos užbaigti sausio ar vasario mėnesiais. Balsuota vienbalsiai UŽ.

4.Vienbalsiai pritarta tęstiniam aktyvaus gydymo paslaugų teikimui VšĮ Ukmergės ligoninėje. Sprendimo projekto tikslas ir esmė: šias paslaugas tikslinga teikti VšĮ Ukmergės ligoninėje, nes dalis rajono gyventojų išvyksta aktyviam stacionariniam gydymui į Respublikos lygmens asmens sveikatos priežiūros įstaigas. Pacientai iš Ukmergės rajono, kai jiems Respublikos lygmens ASPĮ bus baigtas gydymas, stabilizavus sveikatos būklę, nesant gyvybei pavojingų komplikacijų, nustačius galutinę diagnozę, sudarius gydymo ir slaugos planą bus pervežami į VšĮ Ukmergės ligoninę tolimesniam gydymui. Pradėjus teikti šias paslaugas, būtų praplėstas teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų spektras, rajono gyventojai gautų įvairesnes, aukštesnės kokybės paslaugas, jos butų lengviau prieinamos. Tai užtikrintų racionalesnį ligoninės turimų žmogiškųjų ir materialinių išteklių panaudojimą.

5.Vienbalsiai  pritarta stacionarių gastroenterologijos paslaugų teikimui VšĮ Ukmergės ligoninėje. VšĮ Ukmergės ligoninėje bus 3 lovos iš terapinio profilio perprofiliuotos į gastroenterologijos lovas ir ligoninė galės teikti papildomas paslaugas. Pradėjus teikti šias paslaugas, bus praplėstas teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų spektras, rajono gyventojai gautų įvairesnes, aukštesnės kokybės paslaugas, jos butų lengviau prieinamos. Tai užtikrints racionalesnį ligoninės turimų žmogiškųjų ir materialinių išteklių panaudojimą.

6.Vienbalsiai patvirtinti Ukmergės globos centro nuostatai. Projektas pakoreguotas pagal pateiktas pastabas.

 1. Vienbalsiai patvirtintas Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo Ukmergės rajono savivaldybėje tvarkos aprašas.
 2. Vienbalsiai patvirtintas Ukmergės rajono savivaldybės senojo miesto vietoje esančių pastatų fasadų tvarkymo darbų kompensavimo tvarkos aprašas.

10.Vienbalsiai leista Ukmergės kraštotyros muziejui renginio „Smetoninės“ metu surinktas lėšas, 286 eurus, pervesti į Ukmergės kultūros rėmimo fondo sąskaitą.

11.Vienbalsiai pakeistas Ukmergės kultūros centro teikiamų paslaugų kainų sąrašas.

 1. Vienbalsiai pakeisti Ukmergės rajono kultūros ir kūrybinės veiklos skatinimo programos nuostatai.

13.Vienbalsiai pritarta projekto „Garažų ir šalia esančios teritorijos pritaikymas benamių gyvūnų prieglaudos reikmėms“ įgyvendinimui. Ukmergės rajono savivaldybės administracija partnerio teisėmis dalyvaus projekte „Garažų ir šalia esančios teritorijos pritaikymas benamių gyvūnų prieglaudos reikmėms“ir skirs iš savivaldybės biudžeto ne mažiau kaip 12 proc. (7 318,00 Eur) visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų sumos projekto įgyvendinimui.

14.Vienbalsiai pritarta projekto Vandenlenčių parko įrengimas Mūšios tvenkinyje įgyvendinimui. VšĮ „Veikmergė“ strategijai įgyvendinti teikiamo projekto „Vandenlenčių parko įrengimas Mūšios tvenkinyje“ tikslas yra įrengti vandenlenčių sistemas ir slydimo figūras Mūšios tvenkinyje, taip pat greta įrengti įrankių laikymui namuką, lauko terasą. Vandenlenčių parkas su kabelių sistemomis leidžia pramogauti nepriklausomai nuo amžiaus ar plaukimo įgūdžių. Šio projekto įgyvendinimas populiarintų aktyvaus sporto šaką Ukmergėje, pritrauktų turistų, leistų Ukmergės gyventojams vandenlenčių sporto paslaugomis naudotis neišvykus iš rajono ribų. Ukmergėje būtų sukurta nauja paslauga. Numatoma bendra projekto vertė – 173 181,25 Eur su PVM. Finansavimas pagal priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 „Smulkių bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra, įskaitant žemės ūkio produktų gamybą, perdirbimą ir rinkodarą“ – 114 500,00 Eur (80 proc. be PVM). Pareiškėjo VšĮ „Veikmergė“ prisidėjimas prie projekto – 58 381,25  Eur (19,72 proc.). Projekto partnerio Jaunimo muzikos klubo Rockmergė prisidėjimas prie projekto – 200,00 Eur (0,14 proc.). Projekto partnerio Ukmergės rajono savivaldybės administracijos prisidėjimas prie projekto – 200,00 Eur (0,14 proc.)

15.Vienbalsiai pritarta projekto „Deltuvos pagrindinės mokyklos stadiono (krepšinio-tinklinio aikštelės, bėgimo tako) atnaujinimas“ įgyvendinimui. Numatoma bendra projekto vertė – 60 981 Eur. Finansavimas pagal priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-7 „Parama investicijoms į kaimo gyventojams svarbius viešuosius objektus ir kraštovaizdžio gerinimą.“ – 48 785 Eur (80 proc.). Projekto partnerio Ukmergės rajono Deltuvos bendruomenė – 300 Eur (0,5 proc.). Savivaldybės prisidėjimas prie projekto – 19,5 proc. bendrų tinkamų projekto išlaidų sumos – 11896,25 Eur.  Savivaldybės finansinis prisidėjimas numatomas 2019 m. vasario – kovo mėnesiais

 1. Vienbalsiai nutarta Ukmergės rajono geriausio 2018 metų mokytojo vardą suteikti:
 • Vilmai Grigienei, Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnazijos kūno kultūros mokytojai;
 • Irmai Leonavičienei, Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytojai;
 • Zitai Markauskienei, Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos lietuvių kalbos mokytojai.
 1. Vienbalsiai patvirtintas Ukmergės rajono savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklų klasių, grupių ir mokinių skaičius 2018–2019 m.m.
 2. Vienbalsiai pritarta siūlymui pakeisti Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 29 d. sprendimą Nr. 7-144 „Dėl Ukmergės rajono ikimokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus 2018–2019 m. m. patvirtinimo“.

19.Vienbalsiai pritarta Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr.7-24 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus pakeitimui.

Romas Pivoras: Būtų nekorektiška taip pralaikyti Švietimo skyriaus vedėją ir jo nepaklausti, kaip sekasi susidoroti su naujomis tvarkomis?

Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Vaidotas Kalinas:  Tikimės spalį didesnių atlyginimų.

 1. Vienbalsiai patvirtintas Ukmergės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos naujos redakcijos aprašas.
 2. Vienbalsiai nutarta pakeisti Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimą Nr. 7-7 „Dėl švietimo įstaigų vadovų darbo sutarčių pakeitimo“.
 3. Vienbalsiai nutarta Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimus pripažinti netekusiais galios.
 4. Vienbalsiai patvirtinti Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. 7-92 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimoai.
 5. Vienbalsiai pritarta klausimui “Dėl specialios tikslinės dotacijos mokymo lėšų, skirtų Ukmergės rajono savivaldybei ugdymo reikmėms tenkinti, apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo”.
 6. Vienbalsiai pritarta Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašo papildymui.
 7. Vienbalsiai pritarta Ukmergės rajono savivaldybės 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimui.
 8. Keturiolikos tarybos narių balsais patvirtintas Ukmergės rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2018–2020 m. pakeitimas.

Susilaikė D.Užkurėlytė, R.Baravykas, R.Pivoras, G.Plevokas, N.Giedraitienė, D.Varnas

Prieš E.Mirinavičienė, A.Kalesnikas, J.Vijūnė.

 1. Patikslintas Ukmergės rajono savivaldybės 2018 m. biudžetas.

Darius Varnas: gautas darželio Saulutė prašymas, kodėl jis neįtrauktas.

Meras R.Janickas: iki metų pabaigos bus žiūrima, kas kreipėsi ir tuomet bus sprendžiama. Darius Varnas patikslino, kad klausimas skubus, nes lėšos reikalingos vaikų maitinimui. Jam atsakyta, kad jau buvo pasibaigę komitetų posėdžiai.

UŽ balsavo 22, susilaikė du (D.Užkurėlytė, D.Varnas).

 1. Vienbalsiai pritarta siūlymui parduoti savivaldybės būsto, esančio Vilniaus g. 98-25, Ukmergėje. Parduodamo savivaldybės būsto pardavimo kaina yra 6 925 Eur.
 2. Vienbalsiai pritarta klausimui “Dėl socialinio būsto išnuomojimo savivaldybės būsto nuomos sąlygomis.” Nutarta išnuomoti 62,00 kv. m ploto butą Dariaus ir Girėno g. 30-9, Ukmergėje, ir 53,46 kv. m ploto butą V. Kudirkos skg. 25-38, Ukmergėje, kaip savivaldybės būstą rinkos kaina nuo 2018 m. spalio 1 d. iki 2019 m. rugsėjo 30 d.
 3. Vienbalsiai pakeistas Dėl Ukmergės rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašas.
 4. Pritarta įsigyti nekilnojamąjį turtą Santarvės g. 35-2 ir 35-3, Valų k., Žemaitkiemio sen., Ukmergės r. sav. Vyriausybės atstovė paprašė, kad būtų sutvarkyta procedūra. Ji tokį pažadą gavo. Susilaikė keturi (D.Užkurėlytė, R.Baravykas, A.Dudėnienė, N.Giedraitienė).
 5. Taryba vienbalsiai sutiko perimti valstybės nekilnojamąjį turtą, Nepriklausomybės g. 3, Siesikuose, Ukmergės r. sav., Ukmergės rajono savivaldybės nuosavybėn.
 6. Taryba vienbalsiai sutiko perimti valstybės turtą Ukmergėje, Paupio g. 8, Ukmergės rajono savivaldybės nuosavybėn.

Vytautas Česnaitis: čia namelis prie piliakalnio? Sklinda kalbos, kad jis bus nugriautas, padaryta aikštelė. Noriu pasitikslinti, ar mes  tik perimam?

Meras:  Perimsim ir galėsim įtakoti, kad nebūtų landynė.

 1. Dvidešimt dviem balsais pritarta perimti Ukmergės kraštotyros muziejaus nekilnojamojo turtą.

Romas Pivoras: ar šiandien patenkintos visos paraiškos, muziejaus administracijos? Patalpų juk trūksta.

Meras: Gedimino g. 11 tikimės, kad muziejus sutiks užimti visas patalpas.

Susilaikė du (R.Baravykas, Vl.Kovarskas).

 1. Vienbalsiai pritarta klausimui “Dėl Ukmergės rajono Balelių universalaus daugiafunkcio centro turto įregistravimo patikėjimo teise”.
 2. Vienbalsiai nutarta didinti Ukmergės globos centro turto vertę.
 3. Vienbalsiai nutarta didinti Ukmergės Užupio pagrindinės mokyklos turto vertę.
 4. Vienbalsiai nutarta pripažinti nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybei nuosavybės teise priklausantį, Ukmergės rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomą turtą, jo nurašymą ir likvidavimą.
 5. Vienbalsiai pritarta siūlymui “Dėl leidimo nuomoti Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą pardavimo aparatų statymui”.
 6. Pritarta siūlymui “Dėl Ukmergės rajono savivaldybės valdomų uždarųjų akcinių bendrovių pasiektų veiklos tikslų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo”. Nusišalina nuo klausimo A.Kalsenikas, J.Grybauskas ir A.Lyška. Susilaikė R.Baravykas, D.Varnas. Devyniolika UŽ.
 7. Dvidešimt vienu balsu pritarta klausimui “Dėl UAB „Ukmergės šiluma“ bazinių šilumos kainų dedamųjų nustatymo antriesiems bazinės kainos galiojimo metams”.

Regimantas Baravykas: kaip seksis mūsų šilmos ūkiui dirbti, kai gerokai pabrango dujos? Vidas Paknys: kiekvieną mėnesį kainas perskaičiuojame, už kiek nupirksime kuro, tiek ir keisis kaina. Bet didelio šuolio nebus.

A.Kalesnikas nusišalino nuo dviejų klausimų.

 1. Vienbalsiai pritarta klausimui “Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 21 d. sprendimo nr. 7-200 „Dėl šilumos kainos kompensavimo Šventupės kaimo gyventojams“ pripažinimo netekusiu galios”.
 2. Vienbalsiai pritarta klausimui “Dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros tarifo nustatymo”

Vyriausybės atstovė Vilniaus apskrityje Vilda Vaičiūnienė įspėjo, kad tai naujas dalykas Lietvoje, yra paklaidų ir prašė tai turėti omenyje.

 1. Svarstytas ir atidėtas klausimas “Dėl UAB „Ukmergės butų ūkis“ avarinės tarnybos paslaugų užtikrinimo tarifo patvirtinimo”.

Vyriausybės atstovė: būsiu griežta, tai nėra paslauga, mes jį kvestionuosime. Jis neatitinka teisėtumo.

Valdas Kavarskas: Girdžiu pastabas, bet niekas jų nekomentuoja. Gal negavo?

Teisininkas komentavo, kad be paramos negalės tarnyba išsilaikyti. Kaina nebus priverstinė, kas norės, tas sudarys sutartį. Kiti negalės naudotis tomis paslaugomis.

Meras teigė, kad nuo sausio mėnesio neliko techninio mokesčio, o paslauga yra reikalinga.

Vyriausybės atstovė. Atkriepiu dėmesį, kad tai UAB. Jei jai riekia skirti lėšas, išlaikymui, tai ar ji jums reikalinga? Problema – formuluotės pavadinime. Siūloma, kad vadintųsi avarinės tarnybos iškvietimo tarifo patvirtinimas. Siūlo atidėti iki kitos tarybos.

Klausimas atidėtas.

PAPILDOMI KLAUSIMAI

 1. Bendru sutarimu pritarta klausimui “Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. 7-1 „Dėl Žmonių palaikų laidojimo ir kapinių lankymo Ukmergės rajone tvarkos patvirtinimo“ pakeitim”.
 2. Vienbalsiai nutarta neatleisti nuo nuomos mokesčio.

Vyriausybės atstovė siūlo įrašyti formuluotę ATLEISTI, kad tie, kas pritaria atleidimui nuo mokesčio, galėtų balsuoti ir analogiškai.

Arūnas Jasaitis nemato problemos, juk norintis atleisti no mokesčio gali spausti raudoną mygtuką.

 1. Svarstytas klausimas “Dėl pritarimo susitarimui tarp Ukmergės rajono savivaldybės ir Šilko kelio tarptautinės prekybos rūmų”.

Romas Gėgžna, projekto atstovas: Kinijos vyriausybė į tą fondą įdėjusi 50 milijardų JAV dolerių. Idėja tokia, kad tai tarptautinis bendradarbiavimas. Kodėl atvažiavau į Ukmergę? Lietuva paskutinis taškas šiame projekte. Prisijungus savivaldybei atsiranda galimybė panaudoti potencialą. Siekis – vystyti rajoninius centrus. Kinija kviečia į šilko kelio kongresą. Savivaldybei tereikia skirti įgaliotą asmenį, kuris vyktų. Viską apmoka organizatorius. Narystė aljanse nekainuoja.

Nijolė Giedraitienė: Tik vakar vakare sužinojau apie šį projektą. Ar iš šešiasdešimt savivaldybių yra dar prisijungusių? Mes pirmi?

R.Gėgžna: Lietuvoje Ukmergė pirmi (atmetus Vilnių, Kauną, Klaipėdą). Dėl finansavimo, viskas finansuojama iš fondo.

Vladas Kovarskas: gal kas žino, koks jo turinys?

R.Gėgžna: Tai memorandumas.

Arvydas Piešina: prikurta daug kelių. Kur garantija, kad patys kiniečiai pasirinks Ukmergę? R.Gėgžna: Tam, kad turėtumėte mechanizmą, reikia dalyvauti. Niekas dovanų nedalina, reikia ir savo įdėti.

Nijolė Giedraitienė: mere, kokią viziją turite pasirašydami šią sutartį?

Meras: bendraujam su vienuolika šalių. Tai asociaija, per kurią yra finansai. Norėtųsi sukurti darbo vietas. Elektros tinklų institutas valdomas penkerius metus kiniečių kapitalo ir sėkmingai dirba.

Vytautas Česnaitis: lyg Ukmergė bandys pralaužti pagrindinį kelią šilko kelyje. Ar Latvija su Estija dalyvauja?

R.Gėgžna: Gretimos šalys dalyvauja

Arvydas Pėšina: kiek perverčiau apie šilko kelią, rašoma tk apie prekybą. Bet nėra kalbos apie kultūrinius bedradarbiavimus. Jam atsakyta, kad negali atskayti, kas ir ką rašo.

Nijolė Giedraitienė: kodėl šis klausimas turi būti svarstomas skubos tvarka. Ar tik tam, kad patektume į delegaciją?

Meras: Gautas atsakymas, kad mes tinkami, todėl ir atėjome su šiuo klausimu.

Balsavimas; UŽ- 15 , susilaikė: 4 (V.Česnaitis, N.Giedraitienė, D.Varnas, A.Pėšina).

KITI KLAUSIMAI  IR INFORMACIJOS.

50.Informacija Meras pateikė ataskaitą dėl savivaldybės delegacijų vizitų.

Administracijos direktorius pateikė prašymą:

Pabaiske vyksta darbai, baigiama statyti gaisrinė. Reikia padaryti įvažiavimą į pagrindinę mokyklą, atskirą nuo priešgaisrinės tarnybos bei įrengti malkinę. Senoji malkinė nugriauta dėl avarinės būklės, ji kėlė pavojų. Darbams reikalinga apie 20. tūkst eurų. Prašau leisti savivaldybės administracijai arba mokyklaipradėti darbus. Nutarta  protokoliniu sprendimu pritarti.

Meras R.Janickas: Visi gavote pakvietimus. Labai norėčiau, kad pasiplanuotumėte savo laiką ir dalyvautumėte iškilmingame tarybos posėdyje. Norime visus savivaldos atstovus prisiminti ir pagerbti. Jie kūrė savivaldą, kurią mes tęsiame. Renginys planuojamas valandai oficiali dalis ir dvi valandas meninė dalis. Pakalbinkit kolegas ir pakvieskit dalyvauti.

Posėdžio įrašas iš www.ukmerge.lt

Komentuoti

Turite komentarų? Komentuokite!