Home / Aktualijos Lietuvoje / Lietuvoje vieši Popiežius Pranciškus

Lietuvoje vieši Popiežius Pranciškus

Popiežių Pranciškų oro uoste sveikino vaikai

    Vilniaus tarptautiniame oro uoste Šventąjį Tėvą sutiko Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė, Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas, Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas ir Lietuvos vyskupų konferencijos sudaryto Pasiruošimo Popiežiaus vizitui komiteto generalinis sekretorius dominikonas kun. Saulius Rumšas.

    Popiežiaus taip pat laukė vaikai ir juos lydintys tėvai bei mokytojai. Virš 200 žmonių atvyko iš 14 skirtingų katalikiškų Kauno, Vilniaus, Marijampolės, Kretingos, Panevėžio ir kitų Lietuvos mokyklų.

   LP_-3Du Vilniaus Šv. Juozapo katalikiškos mokyklos mokiniai – šeštokas Simonas ir ketvirtokė Indija Marija, pasipuošę tautiniais suvalkietiškais kostiumais, įteikė Popiežiui Pranciškui gėlių. Italų kalba jie pasveikino sėkmingai atvykusį Šventąjį Tėvą.

     Po oficialaus sutikimo Popiežius išvyko į Simono Daukanto aikštę.

LVK Pasiruošimo Popiežiaus vizitui komiteto informacija

Prezidentės dovana Popiežiui – Laisvės varpas

     Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė Lietuvoje viešėsiančiam Popiežiui Pranciškui dovanos Lietuvos Laisvės varpą – mūsų nepriklausomybės simbolį ir kūrinio „Gloria Lietuvai” įrašą.

    Foto_Laima Penek-1Varpas, sukurtas pagal tą, kurį 1919 m. Amerikos lietuvių Seimas Čikagoje nusprendė padovanoti Lietuvai. Jis buvo nuliedintas 1920 m. už suaukotas lėšas.

    Pasak Prezidentės, šis istorinis varpas – tarsi laisvės šauklys, jo likimas primena sudėtingą  Lietuvos valstybės kelią atkovojus nepriklausomybę. Ir mūsų šventovių varpų dūžiai primena apie žmonių siekius, tikėjimą, viltį ir pasitikėjimą savo valstybe. Šventasis Tėvas atvyksta pasveikinti Lietuvos ne tik valstybingumo atkūrimo šimtmečio proga, bet ir pagerbti visos tautos, kuri sugebėjo išgyventi, daug kovoti ir kentėti, kad susigrąžintų taiką ir valstybę.

    Varpą buvo ketinama įkelti į Gedimino bokštą, tačiau, kai išeivių dovana pasiekė Lietuvą, Vilnius jau buvo okupuotas. Todėl 1922 m. vasario 16 d. varpas pirmą  kartą prabilo iš bokšto Kaune. Juo skambino aušrininkas Petras Vileišis ir Amerikos lietuvis Julius Kaupas. Iškilmėse dalyvavo Prezidentas Aleksandras Stulginskis.

   varpas-dovana-popieziui_lrp Vėliau Laisvės varpas buvo perkeltas į naujų muziejaus rūmų bokštą ir skambėdavo kas vakarą. Sovietinės okupacijos metais varpas tylėjo kaip ir kiti Lietuvos varpai. Tačiau, prasidėjus atgimimui, 1988 m. rudenį varpas vėl prabilo, virš Karo muziejaus bokšto keliant trispalvę. Jis iki šiol skamba per didžiąsias mūsų šventes.

    Ant Popiežiui dovanojamo varpo taip pat yra Vyčio bareljefas ir garsus ketureilis apie pareigą Tėvynei: „O, skambink per amžius vaikams Lietuvos, kad laisvės nevertas, kas negina jos”. Tai tarpukario Lietuvos diplomato, patrioto Broniaus Kazio Balučio eilės.

    Dovanos pagaminimu rūpinosi alytiškiai iš S. Stulpino statybinių konstrukcijų projektavimo įmonės, varpas nulietas Lenkijoje, brolių Kruševskių varpų liejykloje Vengruve.

    Foto_Laima Penek-2Prezidentė Popiežiui taip pat įteiks „Gloria Lietuvai” įrašą. Šis įspūdingas kūrinys skambėjo šiemet per Vasario 16-ąją minint Lietuvos 100-mečio jubiliejų. Jame girdisi šimto Lietuvos šventovių varpai. Tarp jų – ir Laisvės varpas.

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija

Popiežius jaunimui: „Neleiskite, kad pasaulis jus įtikintų, jog geriau yra eiti po vieną“

    Šeštadienio vakarą skambant specialiai jaunimo susitikimui su Šventuoju Tėvu sukurtai giesmei „Kristus Jėzus – mano viltis“, į Katedros aikštę susitikti su jaunimu atvyko Popiežius Pranciškus. Manoma, kad šiame susitikime dalyvavo iš viso apie 60 tūkstančių žmonių.

    Foto_Laima Penek-3Šventasis Tėvas visuomet kviečia užmegzti dialogą, pokalbį. Šįkart, užlipęs ant scenos, jis įdėmiai išklausė dviejų jaunų žmonių liudijimų.

Monika Midverytė pasakojo apie ne kartą patirtą psichologinį bei emocinį smurtą ir tėvo alkoholiko savižudybę. Bendruomenės dėka jai pavyko susitaikyti su skaudžia netektimi.

    35-erių Jonas Davalga, sergantis autoimunine liga, šiandien – aktyvus ir sėkmingas verslininkas. Liudydamas jis teigė gyvenantis geriausią gyvenimo etapą, nors dėl sveikatos turi labai riboti savo veiklą ir bet kuriuo metu jam gali iškilti pavojus gyvybei.

    Šiuos liudijimus papildė šokėjų pasirodymai, kuriuos sukūrė rizikos grupių jaunimas ir urbanistinio šokio ansamblis „Love Air“ drauge su kolektyvu „Gelmė“. Gailestingumo Šventovės ansamblis giedojo specialiai šiam įvykiui aranžuotas tradicines liaudies pamaldumo giesmes – kantičkas.

  LP_-6 Šv. Petro įpėdinis pradėjo savo kalbą padėkodamas už Monikai ir Jonui už liudijimą: „Išklausiau jį kaip bičiulis, tarsi sėdėtume drauge kur nors bare po Jaunimo teatro spektaklio ir kalbėtumės apie gyvenimą, gurkšnodami alų ir girą.“ Taip pat pridūrė, jog supranta, kad jų gyvenimas nėra spektaklis, o „realus, konkretus, kaip ir kiekvieno iš mūsų“ – jie yra čia tam, kad padėtų mums pamatyti, jog Dievas davė jiems „malonę ištverti, vėl pakilti ir tęsti gyvenimo kelionę“.

    Popiežius Pranciškus ragino nepasiduoti „pagundai susikoncentruoti į save, tapti egoistais ar lengvabūdžiais skausmo, sunkumų ir praeinančios sėkmės akivaizdoje“ ir pasipriešinti „individualizmui, kuris uždaro mus nuo kitų, padaro mus egocentriškus ir pasipūtusius, besirūpinančius tik savo įvaizdžiu ir savo gerove“.

    Šventasis Tėvas patarė įveikti sunkumus malda ir pagalba kitiems. Jis kalbėjo, kad susitikimas su Jėzumi mums primena, jog „neturi reikšmės priešininko stiprumas, ar laimi „Kauno žalgiris“ ar „Lietuvos rytas“, nesvarbu rezultatas, svarbu, kad Viešpats yra su mumis“. Popiežius drąsino jaunimą sakydamas: „Sekti Jėzumi – tai uždegantis nuotykis, kuris suteikia mūsų gyvenimui prasmę, leidžia mums pasijusti bendruomenės dalimi. <…> Mielas jaunime, tikrai verta sekti Kristumi, nebijokime dalyvauti revoliucijoje, į kurią jis kviečia, – švelnumo revoliucijoje.“

     Ausros_vartai_LaimaPenekŠventasis Tėvas priminė, kad „gyvenimas – tai nuolatinis ėjimas, ieškant teisingos krypties, nebijant sugrįžti atgal, jei suklydau“. Jis prašė, kad jauni žmonės nesileistų „įviliojami į labirintą, iš kurio sunku išeiti“, bet būtų pirmyn keliaujantis jaunimas, nes Jėzus „niekada nesiliaus mus kūręs iš naujo, net jei mes kartais mėginame save sužlugdyti“.

     Baigęs oficialią kalbą Popiežius pridūrė, kaip svarbu nepamiršti savo tautos šaknų, kalbėtis su senoliais, nes „taip jūs tęsite savo tautos istoriją“.

     Popiežiui Pranciškui baigus kalbą, jam padėkojo Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas: „Šventasis Tėve, ačiū, kad atvykote į Lietuvą ir skyrėte laiko susitikti su jaunimu, jį išgirsti. Jaunimas yra mūsų Bažnyčios ir mūsų Tėvynės ateitis.“

    Arkivyskupas džiaugėsi, kad Popiežius atvyko kaip Kristaus šviesą nešantis vilties piligrimas ir kreipėsi į Šventąjį Tėvą sakydamas: „Meldžiu, kad ir Jūsų šiandien ištarti žodžiai giliai įsišaknytų mūsų širdyse ir neštų vaisių kiekvieno iš mūsų gyvenime, kad kiekvienas jaunuolis, išgirdęs Gerąją Naujieną, atrastų asmeninį ryšį su Jėzumi Kristumi, kuris teikia gyvenimo viltį ir prasmę.“

    Po arkivysk. Gintaro Grušo kalbos, Popiežius Pranciškus įteikė jam dovaną, o jaunimas spontaniškai ėmė giedoti laiminimo maldą. Šventasis Tėvas suteikė apaštalinį palaiminimą visiems susirinkusiems.

    Laima_Penek_nuotr.2Po palaiminimo Popiežius nuėjo į Vilniaus Šv. vyskupo Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedrą baziliką, kurioje aplankė Šv. Kazimiero koplyčią. Joje drauge su vyresnio amžiaus vienuolėmis ir vienuoliais meldėsi prie jaunimo ir Lietuvos globėjo šv. Kazimiero kapo. Tuo metu susirinkęs jaunimas, stebėdamas, kas vyksta katedroje, kartu tyloje meldėsi Katedros aikštėje.

     Prieš išeidamas iš Vilniaus Katedros, Popiežius Pranciškus užsuko į Tremtinių koplyčią, kurioje padėdamas gėlių pagerbė Švč. Mergelė Mariją, Sibiro Madoną.

    Šventasis Tėvas, išėjęs iš koplyčios, padėkojo, paspaudė rankas organizatoriams ir papamobiliu iš Katedros aikštės išvyko į nunciatūrą.

LVK Pasiruošimo Popiežiaus vizitui komiteto informacija

Sekmadienį Popiežius lankysis Kaune ir Vilniuje

     Laima_PenekPaskutiniąją vizito Lietuvoje dieną Šventasis Tėvas praleis Kaune ir Vilniuje.

   Vizito kulminacija bus 10 val. Kauno Santakos parke aukojamos šv. Mišios, kuriose Šventąjį Tėvą sutiks nuo ankstaus ryto susirinkę žmonės ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Baltarusijos, Lenkijos, Latvijos, Rusijos bei kitų šalių.

    Tuoj po šv. Mišių Popiežius kalbės „Viešpaties angelo“ maldą. Tradiciškai šią maldą Vatikano naujienų tarnyba transliuoja iš Vatikano. Šį kartą visam pasauliui ji bus transliuojama iš Kauno.

    Popiežiaus Pranciškaus pietūs drauge su Lietuvos vyskupais suplanuoti Kauno arkivyskupijos kurijoje. Iškart po pietų Šventasis Tėvas Kauno arkikatedroje bazilikoje susitiks su dvasininkais, pašvęstaisiais ir seminaristais, atvykusiais iš visų trijų Baltijos šalių.

     Rugsėjo 23-oji Lietuvoje minima kaip Lietuvos žydų genocido (Holokausto) diena, nes tą dieną 1943 m. buvo sunaikintas Vilniaus getas. Grįždamas į Vilnių Popiežiaus trumpai pasimels istorinėje Vilniaus geto teritorijoje.

     Pavakare Popiežius lankysis Okupacijų ir laisvės kovų muziejuje, kur jo lauks nuo trėmimų nukentėję Lietuvos žmonės, politinių kalinių ir tremtinių organizacijų atstovai. Prisimindamas jų kančią Šventasis Tėvas melsis prie paminklo okupacijų aukoms atminti.

LVK Pasiruošimo Popiežiaus vizitui komiteto informacija

Nuotraukos Laima Penek

 

Komentuoti

Turite komentarų? Komentuokite!