Home / Aktualijos Ukmergėje / Jubiliejinė šventė Balelių kaime

Jubiliejinė šventė Balelių kaime

     Lapkričio 24 d. Balelių kaimo bendruomenė ir Balelių UDC organizavo šventę, skirtą paminėti net kelias sukaktis: Lietuvos 100 – metį, Balelių mokyklos 100-metį ir Balelių kaimo 670 metų jubiliejų. Susirinko Balelių kaimo gyventojai, atvyko kraštiečių ir svečių iš aplinkinių kaimų, bendruomenių. Šventėje dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo narys Juozas Varžgalys, Ukmergės rajono savivaldybės meras Rolandas Janickas, Ukmergės rajono savivaldybės švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Vaidotas Kalinas, Traupio parapijos klebonas Juozas Janulis, Taujėnų gimnazijos direktorius Darius Kaplūnas, buvę Balelių mokyklos direktoriai, mokytojai, mokiniai.

      Šventė prasidėjo Šv. Mišiomis Balelių Šv. Jono Pauliaus II-ojo koplyčioje, o paskui visi rinkosi prie buvusios mokyklos (dabar Balelių universalaus daugiafunkcio centro), kur vyko iškilmingas paminklo, kurį sukūrė tautodailininkas medžio drožėjas iš Veprių Remigijus Rudokas, atidengimas ir pašventinimas. Balelių UDC direktorė Ramutė Liubomirskienė paskambino paminklo varpu ir pakvietė visus į buvusią mokyklą, kur šventė tęsėsi bendraujant ir apžiūrint pasikeitusias buvusios mokyklos patalpas. Vyko Balelių kaimo bei svečių amatininkų ir verslininkų mugė, balelietės Veronikos Jovaišienės tapybos darbų paroda, fotografijų paroda ,,Po gimtinės dangumi“, Balelių bibliotekos vedėjos Ingos Petkuvienės parengta paroda ,,Prisiminus kaimo jubiliejines šventes“, Balelių UDC neformaliojo vaikų švietimo būrelio „Kūrybinė laisvė“ (vadovė Daiva Gudzevičienė) darbelių paroda. Norintieji paremti bendruomenę, galėjo įsigyti knygelę apie Balelių kaimą ,,Po Balelių ąžuolu“. Knygelę parengė Daiva Gudzevičienė, Ramutė Liubomirskienė, Milda Titenytė ir Inga Petkuvienė, o išleisti padėjo Ukmergės Valdo leidykla, finansavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos programa ,,Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimas“.

    Šventė-vakaronė vyko Balelių UDC sporto salėje. Čia smagią nuotaiką dovanojo svečiai dainininkai Valdemaras Frankonis ir Rasa Kaušiūtė, vedėjos Dėdienytė ir Agotėlė. Visus nustebino ir sušildė Balelių bendruomenės pirmininko Romo Pivoro atliekama daina, sveikinimo žodis ir linkėjimai. Puikią koncertinę programą žiūrovams dovanojo Jurgitos Padolskienės vadovaujamas neformaliojo vaikų švietimo būrelis „Šokis – judesio terapija mokiniams“. Susirinkusieji į šventę prisijungė prie smagaus koncerto ir kartu dainavo, šoko. Svečiai sveikino Balelių bendruomenę, Balelių UDC su jubiliejumi, o Balelių bendruomenės ir UDC vadovai įteikė apdovanojimus kaimo senoliams, švenčiantiems garbingus jubiliejus ir nominacijas labiausiai nusipelniusiems gyventojams. Iš viso įteikta 12 nominacijų. Šimtmečio mokytoja tituluota ilgametė Balelių mokyklos mokytoja Emilija Stravinskienė. Nominante  „Už krašto tradicijų puoselėjimą“ tapo buvusi Balelių mokyklos mokytoja ir mokyklos muziejaus įkūrėja, o dabar Taujėnų gimnazijos mokytoja Milda Titenytė. „Šimtmečio įvykio“ nominacija atiteko Traupio parapijos klebonui Juozui Januliui, kuris sėkmingai įgyvendino idėją, įrengdamas Balelių kaime koplyčią. „Gyvenimo posūkio“ nominacija atiteko Vilmos ir Aurimo Stasiūnų šeimai, kuri iš sostinės sugrįžo į gimtąjį kaimą ir aktyviai įsijungė į bendruomeninę veiklą. Titulas „Šimtmečio akimirkų įamžintojas“ atiteko Raimundui Padolskui, kurio fotografijos atlieka deramą Balelių kaimo reprezentacinę misiją. „Naudingiausio ir įdomiausio projekto“ nominacija įvertinta Keliaujančių architektūros dirbtuvių komanda, kuri sugebėjo ne tik įdomiai ir smagiai užimti Balelių ir aplinkinių bendruomenių vaikus, bet ir įtraukti vietos bendruomenės gyventojus, vaikų tėvus į pramogų kampelio sukūrimą. Nominacija „Idėjų šauklys“ įteikta Ukmergės švietimo ir sporto skyriaus vedėjui Vaidotui Kalinui už naujus kūrybinius sumanymus telkiant švietimo bendruomenę ir inovatyvių idėjų skleidimą. Šeimos nominacija tituluota Irenos ir Izidoriaus Sarapinų šeima už kelių kartų šeimos vertybių puoselėjimą ir darną. „Metų kūrybiškos sielos“ nominacija atiteko Veronikai Jovaišienei už puikius piešinius, prasmingus eilėraščius. „Kaimo sveikuolės“ titulu nominuota Janina Švedienė už teigiamą asmeninį pavyzdį propaguojant sveiką gyvenseną, aktyvų dalyvavimą įvairiuose sveikatingumo renginiuose. „Darbuotojo“ nominacija įteikta kaimo laiškininkei Jūratei Auglienei už sugebėjimą visada ir visur suspėti, už norą visiems padėti. „Šimtmečio senolės“ nominacija buvo įteikta vyriausiai kaimo senolei Pranciškai Nugarienei. Visiems nominantams buvo įteikta po prizą – keramikinę gėlę.

     Ši šventė didele dalimi buvo organizuojama iš žemės ūkio ministerijos 2018 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai remti projekto „Balelių kaimui 670 metų“ lėšų, o taip pat Ukmergės rajono savivaldybės finansuojamo nevyriausybinių organizacijų projekto „Jubiliejiniai metai Baleliams“. Prie šventės organizavimo savo asmeninėmis lėšomis prisidėjo kaimo gyventojai ir ūkininkai. Šventės metu buvo prisiminti ir pagerbti vasarą vykusio žemės ūkio ministerijos projekto „Tautos šimtmečio ąžuolai“ nominantai. „Už pagalbą ir gerą žodį“— nominantė Balelių kaimo bendruomenės slaugytoja Rūta Šablevičienė ir „Šimtmečio verslininkas“ – nominantas Balelių kaimo bendruomenės pirmininkas Romas Pivoras už privataus verslo įkūrimą ir plėtojimą kaime.

     Džiugu, kad aktyvių bendruomenės narių dėka pavyko surengti šią jubiliejinę šventę, kurioje buvo įdomu ne tik pasilinksminti, pasidžiaugti garbiais jubiliejais, nominacijomis, bet ir pabendrauti, pamatyti savo buvusius kraštiečius. Tikimės, kad kartu praleistas laikas ir toliau skatins bendruomeniškumą gyventojų tarpe ir kartu padės suvokti bendruomeniškumo svarbą. Balelių kaimo bendruomenės taryba, Balelių UDC direktorė dėkoja visiems prisidėjusiems organizuojant jubiliejinę šventę ir visiems šventės dalyviams už aktyvų dalyvavimą ir gerą nuotaiką.  

Balelių UDC direktorė Ramutė Liubomirskienė

Taujėnų gimnazijos mokytoja Milda Titenytė

Nuotraukos Raimundo Padolsko

Komentuoti

Turite komentarų? Komentuokite!