Home / Aktualijos Ukmergėje / Techninės priežiūros lėšos. Kur dingsta likučiai? I dalis

Techninės priežiūros lėšos. Kur dingsta likučiai? I dalis

 / NERINGA TUŠKEVIČIENĖ /
      Į „Ukmergės medijos“ redakciją kreipėsi du ukmergiškiai dėl tech. priežiūros darbų apmokestinimo Ukmergėje. Jų teigimu, surenkamos lėšos yra gerokai didesnės už panaudojamas lėšas. Gyventojai klausia, kur dingsta lėšų likutis.
      Jų poziciją ir kelius po įvairias instancijas papsakosime vėliau. Šiandien pradėkime temą nuo kito galo – Ukmergės rajono svaivaldybės pozicijos. Tiksliau – klausimus siuntėme savivaldybei, o atsakė Ukmergės būtų ūkis.
Mes klausėme:
– Kokia situacija yra savivaldybės akimis?
– Kaip lėšų surinkimo ir panaudojimo situacija keitėsi penkerių metų eigoje? 
– Prašau pateikti paskutinių dvylikos mėn. lentelę su visų daugiabučių (kiekvieno atskirai) surinktomis ir panaudotomis lėšomis. 
– Kur patenka nepanaudoti pinigai? Kokia tai suma? Ar gyventojai sutiko su tokiu lėšų naudojimo sprendimu?
– Ar ketinama mažinti tech.priežiūros mokestį, kad gyventojai ateityje nepermokėtų? Jei taip, kada jis būtų mažinamas?

UAB „Ukmergės butų ūkis“ direktoriaus  Giedriaus Pociaus:

        Ačiū už klausimą. Pabandysiu atsakyti.

       UAB „Ukmergės butų ūkis“ teikia daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros paslaugas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybų įstatymų, Statybos techniniu reglamentu STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ bei kitais galiojančiais teisės aktais, kurie apsprendžia kas sudaro techninės priežiūros paslaugas.

              UAB „Ukmergės butų ūkis“ teikiamų daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros tarifus, vadovaujantis vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu tvirtina Ukmergės rajono savivaldybės taryba. Anksčiau galiojęs 2015-09-24 Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 7-152 „Dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros tarifo nustatymo“ nustatė, kad bazinis techninės priežiūros tarifas, atsižvelgiant į teisės aktuose numatytus reikalavimus paslaugai, yra 0,063 Eur už kv. m. Šiuo tarifu paslaugos ir buvo teikiamos daugiabučių butų ir kitų patalpų savininkams.

               Nuo 2018 m. spalio 1 d. UAB „Ukmergės butų ūkis“ teikia šias techninės priežiūros paslaugas vadovaudamasis 2018-09-20 Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 7-233 „Dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros tarifo nustatymo“, kuriuo nustatytas bazinis techninės priežiūros tarifas yra 0,0146 Eur. Toks sumažėjimas įvyko todėl, kad aplinkos ministerija esmingai pakeitė daugiabučių namų techninės priežiūros reglamentavimą.

               Iki šiol techninė priežiūra buvo reglamentuota ir suprantama kaip paslauga susidedanti iš trijų dalių: 1. Namo techninės dokumentacijos tvarkymas ir pastato stebėjimai bei apžiūros; 2. Avarinės tarnybos ir reagavimo į inžinerinių sistemų avarijas visą parą užtikrinimas ir 3. Smulkūs remonto darbai name pagal patvirtintą sąrašą. Aplinkos ministerijai teisės aktais pakeitus techninės priežiūros paslaugų apibrėžimui į šią paslaugą įeis tik 1 punkte nurodyti darbai (Namo techninės dokumentacijos tvarkymas ir pastato stebėjimai bei apžiūros). Visi smulkūs remonto darbai, kurie vadovaujantis privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais privalo būti atlikti daugiabutyje name siekiant užtikrinti gyventojų ir jų turto saugumą bei esminių statinio reikalavimų išlaikymą per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę, atsižvelgiant į daugiabučių namų administravimo nuostatus ir lėšų kaupimo tvarkos aprašą bus atliekami iš daugiabučio namo kaupiamųjų lėšų.

              Apie tai, kiek ir kokių išlaidų daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkai turėjo per metus, mes informuojame šiems patalpų savininkams kiekvienais metais pateikdami administratoriaus veiklos ataskaitą. Duomenų apie daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų mokėjimus tretiesiems asmenims neteikiame. Iš butų ir kitų patalpų savininkų už paslaugas gautos lėšos yra laikomos įmonės pajamomis ir naudojamos šių paslaugų teikimui ir įmonės veiklos vykdymui užtikrinti. Vykdydama gautų pajamų apskaitymą, įmonė vadovaujasi buhalterinės apskaitos įstatymu ir verslo apskaitos standartais. Kiekvienais metais įmonėje yra atliekamas nepriklausomas finansinis auditas, kuris tikrina ar įmonė tikrai vykdo buhalterinę apskaitą taip kaip to yra reikalaujama (vėliau šios ataskaitos, kartu su finansinių ataskaitų rinkiniu yra teikiamos Ukmergės rajono savivaldybės tarybai). Auditas nei karto nėra pareiškęs pastabų dėl aptariamų paslaugų apskaitos, esame įsitikinę, kad mūsų apskaita vykdoma vadovaujantis galiojančiais įstatymais.

       UAB „Ukmergės butų ūkis“ yra savivaldybės kontroliuojama uždaroji akcinė bendrovė nešanti atsakomybę prieš savo klientus ir akcininkus. Šiuo metu prižiūrime daugiau kaip 220 daugiabučių gyvenamųjų namų tiek Ukmergės mieste, tiek rajone ir visais atvejais, vadovaudamiesi teisės aktais, stengiamės patenkinti gyventojų poreikius ir teikti kokybiškas paslaugas.

       Gyventojų pozicija, atsakingų instancijų atsakymai, pateikti dokumentai bus skelbiami netrukus.

4 komentarai

  1. Įprastas atvejis.Klausi apie vežėčias atsako apie akėčias. Čia mero stilius š. malti.

  2. Geras pastebėjimas.

  3. O kodėl savivaldybė neatsakė?

  4. Gal ko bijo, kad neatsako? Matyt klausdami pataikėt ant mazolio. Nekantriai laukiu tęsinio

Komentuoti

Turite komentarų? Komentuokite!