Home / Aktualijos Ukmergėje / Ukmergėje bus dalijamasi Betliejaus taikos ugnimi

Ukmergėje bus dalijamasi Betliejaus taikos ugnimi

      Ukmergės ir Širvintų jūrų skautai kviečia dalyvauti Betliejaus taikos ugnies akcijoje. Ukmergėje ugnele bus dalijamasi gruodžio 20 dieną.

    „Jeigu jūsų įstaiga nori prisijungti prie šios akcijos, kviečiame atsiliepti į šį kvietimą ir mes, jūrų skautai, sutartu laiku atnešime Betliejaus taikos ugnelę pas jus“, – kviečia Lietuvos skautijos Jūrų skautų konferencijos Ukmergės ir Širvintų jūrų skautų “Šventosios” tunto vadovas Jonas Dragūnas.
Betliejaus taikos ugnelė (BTU) – žmonijos brolybės, draugystės ir taikos simbolis. Simboline žvakės liepsna siekiama įžiebti taiką ir ramybę mūsų visų širdyse, skleidžiant ją savo šeimoje, bendruomenėje, šalyje ir visame pasaulyje. Iš rankų į rankas per visą pasaulį perduodama ši ugnis neša viltį ir taiką. Akcijos tikslas – pasiekti kuo daugiau žmonių ir paskatinti kiekvieną aktyviai kurti taiką savo aplinkoje. Lietuvos skautiškų organizacijų skautai ir skautės šioje akcijoje dalyvauja jau daugiau nei dešimt metų.
      Šias metais Betliejaus taikos liepsnelę Lietuvos skautai perims iš savo kaimynų – lenkų skautų – gruodžio 18-ąją Vilniuje. Toks Betliejaus taikos ugnelės kelias, padedant skautams ir skautėms, taip pat visiems geros valios žmonėms, bus tiesiamas į šeimas, bažnyčių bendruomenes, draugijas, mokyklas, vaikų darželius, visuomenines organizacijas, valstybines įstaigas ir ligonines.

Komentuoti

Turite komentarų? Komentuokite!