Home / #atnaujinkimeUkmerge / KARTU KURKIME UKMERGĖS KRAŠTO SĖKMĖS ISTORIJĄ!

KARTU KURKIME UKMERGĖS KRAŠTO SĖKMĖS ISTORIJĄ!

LVŽS UKMERGĖS SKYRIAUS RINKIMŲ PROGRAMA

        Ukmergės rajono savivaldybė – tai kraštas, turintis įspūdingą istoriją ir gilias tradicijas, išauginęs daug iškilių žmonių, garsinusių ir garsinančių Lietuvą, esantis strategiškai ir ekonomiškai patogioje geografinėje vietoje, šalia didžiausių šalies miestų ir patogios kelių infrastruktūros. Tačiau turime konstatuoti, kad per pastaruosius 6 metus rajone buvo skirtas nepakankamas dėmesys sisteminiams problemų sprendimams, strateginių įsipareigojimų, siekiant didinti rajono konkurencingumą, vykdymui, gyventojų poreikių tenkinimui. Pagrindiniai darbai buvo orientuoti į pavienių problemų sprendimą, nepasiteisinusių reformų kūrimą ir įgyvendinimą arba „gaisrų gesinimą“. Ne vienas ukmergiškis pavydžiai stebi gretimų rajonų pasiekimus ir apgailestauja, kad mūsų rajone galima pažanga stringa.

     Todėl Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Ukmergės skyriaus nariai įsipareigoja siekti, kad kiekvienas ukmergiškis galėtų džiaugtis ir didžiuotis savo kraštu. Atėjo laikas konstruktyvioms permainoms.

Didžiausias rajono turtas – žmonės, kurių pastaraisiais metais ženkliai sumažėjo.

      Mūsų tikslas – siekti, kad Ukmergės rajone būtų visiems gera ir patogu gyventi, auginti vaikus, mokytis, dirbti ir užsidirbti, kurti asmeninę ir kiekvienos šeimos gerovę.

Veiklos kryptys ir darbai šiam tikslui pasiekti:

  1. Valdymas, bendradarbiavimas su NVO ir bendruomenėmis

          Užtikrinsime, kad didėtų gyventojų pasitikėjimas Ukmergės rajono savivaldybės taryba ir administracija. Vienysime visus tarybos narius bendram darbui Ukmergės gyventojų labui nepriklausomai nuo to, kokiai politinei partijai jie atstovauja: kiekvienas  tarybos narys bus atsakingas už kaimo seniūniją ar miesto seniūnaitiją, domėsis šios teritorijos gyventojų problemomis, siūlys priemones jų sprendimui; kartą per mėnesį, pagal iš anksto sudarytą grafiką, priims rajono gyventojus, dalyvaus bendruose susitikimuose su gyventojais; prieš priimant strateginius ar investicinius sprendimus, bus tariamasi su rajono gyventojais, išklausomos jų nuomonės atskirais klausimais, siūlomos sprendimų alternatyvos. Sieksime veiksmingos rajono tarybos be opozicijos!

    Ypatingą dėmesį skirsime savivaldybės administracijos darbuotojų kompetencijai, atskaitomybei, iniciatyvumui, skatinimui. Reikalausime, kad administracijos darbuotojai profesionaliai ir kvalifikuotai vykdytų savo funkcijas spręsdami rajono gyventojų problemas. Skirsime lėšas tikslingam savivaldybės administracijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui, kompetencijų, reikalingų savivaldybės problemų sprendimui, įgijimui. Atsisakysime brangiai apmokamų konsultantų paslaugų.

        Stiprinsime seniūnijų galias, kurios pastaruoju metu visiškai sumenkintos. Esame tikri, kad seniūnas turi būti tikrasis seniūnijos šeimininkas, turintis ir įgaliojimus, ir atskaitomybę bei atstovaujantis gyventojus.

         Ypatingą dėmesį skirsime NVO bei bendruomenėms. Įsteigsime savivaldybės administracijoje etatus tam, kad atsakingi specialistai ne tik konsultuotų šias organizacijas renginių organizavimo, paslaugų teikimo, projektų rengimo  klausimais, bet ir praktiškai padėtų organizuoti šias veiklas. Todėl pakoreguosime NVO ir bendruomenių rėmimo programą.

  1. Infrastruktūra, verslas, transportas

         Pritraukdami ES struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšas sieksime, kad Ukmergės rajono savivaldybė neatsiliktų nuo kaimyninių savivaldybių gražindama ir pritaikydama gyventojų poreikiams aplinką. Bendradarbiaudami su valstybės ir savivaldybės įmonėmis, sudarysime ir įgyvendinsime kompleksinius investicinius planus, skirtus elektros, vandens, šiluminių trasų, kelių infrastruktūros darbams. Tęsime pradėtus daugiabučių namų renovacijos darbus kompleksiškai sutvarkydami atskirus kvartalus. Savivaldybės prisidėjimu inicijuosime renovuotų namų įvažiavimų, automobilių stovėjimo vietų, poilsio, sporto zonų, vaikų žaidimų aikštelių  įrengimą. Užtikrinsime miesto ir gyvenviečių apšvietimą tamsiu paros metu.

        Bendradarbiaudami su Krašto apsaugos ministerija, sieksime, kad karinis miestelis būtų pritaikytas logistiniams Lietuvos kariuomenės tikslams. Taip pritrauksime ne tik milijonines investicijas, bet ir jaunus gyventojus su šeimomis į Ukmergę, naujų darbo vietų atsiradimą. Šio projekto įgyvendinimas sugražintų galimybę atgaivinti Ukmergės pietinio aplinkelio įrengimą bei naujo tilto per Šventąją statybą.

        Gerinsime bendrą verslo aplinką, ypatingą dėmesį skirdami turistinių srautų panaudojimui, ūkininkų turgelių įrengimui; inicijuosime, kad VšĮ Turizmo ir verslo centro veikloje didesnis dėmesys būtų skiriamas gyventojų verslumo didinimui: įkursime verslo skatinimo grupę „Investuok Ukmergėje“. Stengsimės Šventosios upės pakrantes nuo automagistralės iki Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos paversti poilsio zona. Plėsime pėsčiųjų ir dviračių takų tinklą Ukmergėje.

         Gerinsime kaimo gyventojų susisiekimo galimybes maršrutiniais autobusais. Kai kuriems maršrutams skelbsime konkursus. Tenkindami gyventojų poreikius, į šią paslaugų sritį įsileisime privačius vežėjus.

         Esant nepalankioms ūkininkavimo sąlygoms mažinsime ženkliai išaugusius žemės ir žemės nuomos mokesčius. Prie valstybės finansuojamos melioracijos programos prisidėsime iš rajono biudžeto.

  1. Švietimas, kultūra, sportas, sveikata, socialinė parama

      Konkrečiomis priemonėmis gerinsime ugdymo aplinką ir kokybę: ypatingą dėmesį skirsime švietimo įstaigų modernizavimui, saugiai aplinkai; užtikrinsime, kad ikimokyklinis ugdymas būtų ne tik prieinamas visiems ikimokyklinio amžiaus vaikams, bet ir grupių komplektavimas atitiktų higienos normų reikalavimus. Plėsime neformaliojo švietimo paslaugas: inicijuosime realinio bei techninio profilio būrelių steigimą, didinsime finansavimą vaikų vasaros poilsio stovykloms, atgaivinsime tarptautines vasaros poilsio stovyklas, inicijuosime vaikų užimtumo vasarą projektus, kuriuose galėtų dalyvauti mokiniai, neišvykstantys atostogauti. Užtikrinsime  mokytojų kelionės išlaidų kompensavimą į kaimo mokyklas, iniciatyvių mokytojų skatinimą. Inicijuosime mokinių ir mokytojų mainų programos su miestais partneriais parengimą. Skatinsime ir finansuosime „visos dienos mokyklos“ modelį visose rajono mokyklose.

  Didelį dėmesį skirsime kultūros puoselėjimui (ypač kaimo kultūros skyriuose), tradicinių renginių išsaugojimui, kultūros darbuotojų skatinimui, jų motyvavimui, rajono istorinių vietų įamžinimui, turizmo plėtrai, kultūros paveldo išsaugojimui. Atnaujinsime edukacines Ukmergės krašto programas  moksleiviams, suaugusiems, turistams. Kartu su gyventojais diskutuosime apie tai, kaip rajono centre, ypač Vienuolyno gatvėje, organizuoti aktyvius kultūrinius renginius ar kitas laisvalaikio praleidimo formas gyventojams. Skatinsime Ukmergės kraštiečių klubų steigimą Lietuvos miestuose.

     Pasieksime, kad baseinas veiktų visus mokslo metus. Remsime sporto klubų veiklą, inicijuosime naujų sporto  šakų plėtrą Sporto centre. Skatinsime aktyvų visų gyventojų – vaikų, jaunimo, senjorų –  poilsį. Plėsime viešųjų erdvių pritaikymą fiziniam gyventojų aktyvumui.

      Didelį dėmesį skirsime sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumui, kaimo medicinos punktų, kuriuose bent kartą savaitėje apsilankytų šeimos gydytojas, išlaikymui. Atokiose vietovėse gyvenantiems senyvo amžiaus ar negalią turintiems gyventojams inicijuosime projektą „Mobilusis medicinos punktas į namus“. Plėsime kompleksines sveikatos priežiūros paslaugas senyvo amžiaus žmonėms ir asmenims su negalia, priklausomybių turinčių pacientų gydymą. Inicijuosime trečio greitosios pagalbos ekipažo įsteigimą.

   Ypatingą dėmesį skirsime šeimos politikos formavimui, socialinių paslaugų, ypač kaime, plėtrai. Užtikrinsime, kad kiekviena šeima, nepriklausomai nuo to, kur gyvena mieste ar kaime, galėtų derinti darbą su vaikų priežiūra, laisvai rinktis turiningo laisvalaikio praleidimo formas. Teikdami kokybiškas socialines ir švietimo paslaugas, įgalinsime šeimas, stokojančias socialinių įgūdžių, keisti gyvenimo būdą, atsakingai rūpintis vaikais, įsilieti į aktyvią darbo rinką. Plėsime VšĮ Šeimos centro veiklą.

     Parengsime gyventojų skaičiaus stabilizavimo Ukmergės rajone programą.

  Esame tikri, kad balsuodami už LVŽS kandidatą į merus ir kandidatus į rajono tarybą prisidėsite prie Ukmergės sėkmės! Mes visada įvykdome tai, ką esame pažadėję!

  Politinė reklama. Bus apmokėta iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų partijos

politinės kampanijos sąskaitos pagal sutartį Nr ŠS 18-14

Komentuoti

Turite komentarų? Komentuokite!