Home / #atnaujinkimeUkmerge / Prisiminkime žingsnius į kovo 11-ąją

Prisiminkime žingsnius į kovo 11-ąją

1990 metų vasario 24 diena.
       Įvyksta paskutiniai rinkimai į Lietuvos TSR Aukščiausiąją Tarybą. (Pakartotinis balsavimas – kovo 4, kovo 7, kovo 8, kovo 10 ir balandžio 7 d.)
      Iki pirmosios Aukščiausiosios Tarybos sesijos 1990m. kovo 10d. vykusiuose visuotiniuose, lygiuose ir tiesioginiuose Aukščiausiosios Tarybos rinkimuose konkuravo Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis ir savarankiškoji Lietuvos komunistų partija. Sąjūdžio pagrindinis tikslas buvo nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimas, Lietuvos komunistų partija deklaravo Lietuvos suverenitetą TSRS atžvilgiu. Iki pirmosios Aukščiausiosios Tarybos sesijos buvo išrinkti 133 deputatai, iš jų 96 remiami Sąjūdžio.
Kovo 11 akimirkos Seimas

Kovo 11 akimirkos Seimas

1990 metų kovo 10 diena. Prasidėjo naujai išrinktos Aukščiausiosios Tarybos posėdis.

      1990 metų kovo 11 diena. Aukščiausioji Taryba priima nutarimus:
“Dėl Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos mandatų komisijos išrinkimo”
“Dėl Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmininko išrinkimo”
    Aukščiausiosios Tarybos pirmininku išrinktas Vytautas Landsbergis, rinkimuose nugalėjęs Algirdą Mykolą Brazauską (balsavimo rezultatai – Algirdas Brazauskas – už 38, prieš – 95, Vytautas Landsbergis – už 91, prieš – 42).
“Dėl Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmininko pavaduotojų išrinkimo”
Kovo 11 akimirkos. Seimas

Kovo 11 akimirkos. Seimas

“Dėl Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Aukščiausiosios Tarybos sekretoriaus išrinkimo”

“Dėl Lietuvos TSR Ministrų Tarybos pareiškimo”
“Dėl Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos reglamento papildymo”
“Dėl buvusių Lietuvos TSR sąjunginio-respublikinio pavaldumo valstybės valdymo organų statuso pakeitimo”
 
    Pirmas svarbus žingsnis atgaunant Nepriklausomybę. Priimama deklaracija:
“Dėl Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos deputatų įgaliojimų pripažinimo”
     Šia deklaracija Aukščiausioji Taryba paskelbė, kad jos deputatams tauta yra suteikusi mandatą vykdyti suverenią galią ir įpareigoja atkurti Lietuvos valstybę. Kai ta deklaracija buvo priimta, tai Aukščiausioji Taryba jau nebeturėjo nieko bendro su LTSR, nors buvo išrinkta pagal jos procedūras
Aktas dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo1990m. kovo 11d. 17:15 val. Lietuvos TSR Aukščiausioji Taryba pakeitė savo pavadinimą į „Lietuvos Aukščiausioji Taryba“
1990m. kovo 11d. 22:45 val. Lietuvos Aukščiausioji Taryba paskelbia aktą:
“ Aktas dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo ”
 
     Tos pačios dienos vakare priimti aktai:
“Dėl valstybės pavadinimo ir herbo”(įsakymas), kuriuo  Lietuvos Aukščiausioji Taryba vėl pakeitė pavadinimą ir tapo Lietuvos Respublikos Aukščiausiąja Taryba.
“Dėl 1938 metų gegužės 12 dienos Lietuvos konstitucijos galiojimo atstatymo” (įsakymas)
“Dėl Lietuvos Respublikos laikinojo pagrindinio įstatymo” (įsakymas)
 “Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos valstybės organų įgaliojimų pratęsimo”
 
 

Komentuoti

Turite komentarų? Komentuokite!