Home / #atnaujinkimeUkmerge / Sušaukiamas paskutinis šios kadencijos tarybos posėdis

Sušaukiamas paskutinis šios kadencijos tarybos posėdis

    Kovo 28 dieną 10.00 val. sušaukiamas paskutinis šios kadencijos Ukmergės rajono svaivaldybės tarybos posėdis.

     Numatoma darbotvarkė:

1 Dėl darbotvarkės patvirtinimo   Rolandas Janickas

 Įtrauktas į darbotvarkę

2 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patikslinimo 16414_2019-03 dėl savivaldybes biudžeto patikslinimo 16415_2019-03 priedas Užimtumo didinimo progr. 16417_2019-03 dėl savivaldybes biudžeto patikslinimo 22244_2 kl. Dėl biudžeto patikslinimo_NAUJA RED Vida Butkevičienė

 Įtrauktas į darbotvarkę

3 Dėl ilgalaikės paskolos 16419_2019-03  dėl  paskolos 16420_2019-03  dėl  paskolos Vida Butkevičienė

 Įtrauktas į darbotvarkę

4 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2018–2020 m. strateginio veiklos plano programų priemonių įgyvendinimo ir vertinimo kriterijų pasiekimo 2018 m. ataskaitos patvirtinimo 16421_2019 03 dėl SVP 2018 m 16422_2018 m. strateginio veiklos plano ataskaita Tarybai 16423_2019 03 dėl SVP 2018 m. ataskaitos patvirtinimo Vida Butkevičienė

 Įtrauktas į darbotvarkę

5 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. 7-201 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatų ir darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo 16424_2019-03 dėl SVV fondo nuostatų pakeitimo 16425_2019-03 dėl SVV fondo nuostatų pakeitimo Vida Butkevičienė

 Įtrauktas į darbotvarkę

6 Dėl pavedimo savivaldybės administracijai atlikti projektavimo ir statybos užsakovo funkcijas 16426_2019 16427_2019.03. Del pavedimo atlikti uzsakovo funkcijas Linas Rugienius

 Įtrauktas į darbotvarkę

7 Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo ir geografinių charakteristikų tikslinimo 16428_19-03 Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo ir geografinių charakteristikų tikslinimo 16430_19-03 Dėl pavadinimo suteikimo (2 priedas) 16431_19-03 aiškinamojo rašto priedas 16432_19-03 Dėl pavadinimo suteikimo (1 priedas)16433_19-03 Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo ir geografinių charakteristikų tikslinimo Artūras Sakalauskas

 Įtrauktas į darbotvarkę

8 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. 7-91 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės vietinių kelių, gatvių ir kitų susisiekimo komunikacijų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 16434_Tar spr proj Keliu objektų sąrašas 2019 16435_Kelių sąrasas palyg var 2019-03-13 16436_Tar spr proj Keliu objektų sąrašas 2019 Gediminas Narbutas

 Įtrauktas į darbotvarkę

9 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai tarp Ukmergės rajono savivaldybės ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susiekimo ministerijos 16438_Sprendimo projektas 16440_Planas 16442_Sprendimo projektas Gediminas Narbutas

 Įtrauktas į darbotvarkę

10 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai tarp Ukmergės rajono savivaldybės ir Lietuvos skautijos 16443_DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI TARP UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS IR LIETUVOS SKAUTIJOS 16446_DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI TARP UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS IR LIETUVOS SKAUTIJOS Sandra Mackevičienė

 Įtrauktas į darbotvarkę

11 Dėl VšĮ Jaunimo laisvalaikio centro 2018 metų veiklos ataskaitos 16448_Dėl VšĮ Jaunimo laisvalaikio centro 2018 metų veiklos ataskaitos 16450_VšĮ Jaunimo laisvalaikio centro 2018 m. ataskaita 16451_Dėl VšĮ Jaunimo laisvalaikio centro 2018 metų veiklos ataskaitos Sandra Mackevičienė

 Įtrauktas į darbotvarkę

12 Dėl žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių 2020 metams nustatymo 16453_Dėl žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių 2020m 16455_Dėl žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių 2020m Zita Morkūnienė

 Įtrauktas į darbotvarkę

13 Dėl žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų 22234_13 kl. Dėl žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų_Nuasm. Zita Morkūnienė

 Įtrauktas į darbotvarkę

14 Dėl geriausio Ukmergės rajono kultūros darbuotojo, sėkmingiausio Ukmergės rajono kūrėjo kūrybinio projekto ir metų kultūros mecenato nominacijų suteikimo 16460_Dėl kultūros nominacijų už 2018 metus 16462_Dėl kultūros nominacijų už 2018 metus Lolita Gerulskienė

 Įtrauktas į darbotvarkę

15 Dėl Ukmergės kraštotyros muziejaus teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo 16464_2019-03 Dėl Ukmergės kraštotyros muziejaus teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo 16465_2019-03 Dėl Ukmergės kraštotyros muziejaus teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo Lolita Gerulskienė

 Įtrauktas į darbotvarkę

16 Dėl pritarimo Ukmergės rajono savivaldybės administracijos 2018 metų finansų kontrolės būklės ataskaitai 16466_2019_ Dėl Finansų kontrolės būklės ataskaitos 16468_2018 Finansų kontrolės būklės ataskaita 16469_2019_ Dėl Finansų kontrolės būklės ataskaitos Jūratė Tamulienė

 Įtrauktas į darbotvarkę

17 Dėl UAB ,,Ukmergės vandenys“ 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo patvirtinimo bei veiklos rezultato paskirstymo 16472_Dėl 2018 m 16482_UV Metinis ataskaitų rinkinys už 2018 m. (2019-03) 16490_UV Metinis pranešimas už 2018 m. (2019-03) 16495_Dėl 2018 m. finansiniu ataskaitu patvirtinimo (UV) (2019-03)22243_17kl. UV Metinių ataskaitų rinkinys už 2018 m_NAUJA RED Daiva Gladkauskienė

 Įtrauktas į darbotvarkę

18 Dėl UAB „Ukmergės vandenys“ vadovo mėnesinės algos nustatymo 16497_Dėl vadovų DU (UV) (2019-03) 16499_Dėl vadovų DU (UV) (2019-03) Daiva Gladkauskienė

 Įtrauktas į darbotvarkę

19 Dėl UAB „Ukmergės autobusų parkas“ 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo patvirtinimo bei veiklos rezultato paskirstymo 16503_Dėl 2018 m 16507_UAP Metinių ataskaitų rinkinys už 2018 m. (2019-03) 16511_UAP Metinis pranešimas už 2018 m. (2019-03) 16513_Dėl 2018 m. finansiniu ataskaitu patvirtinimo (UAP) (2019-03) Daiva Gladkauskienė

 Įtrauktas į darbotvarkę

20 Dėl UAB „Ukmergės autobusų parkas“ vadovo mėnesinės algos nustatymo 16515_Dėl vadovų DU (UAP) (2019-03) 16516_Dėl vadovų DU (UAP) (2019-03) Daiva Gladkauskienė

 Įtrauktas į darbotvarkę

21 Dėl UAB „Ukmergės butų ūkis“ 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo, vadovo ataskaitos pritarimo bei veiklos rezultato paskirstymo 16520_Dėl 2018 m 16522_UBŪ Metinių ataskaitų rinkinys už 2018 m. (2019-03) 16523_UBŪ Veiklos ataskaita už 2018 m. (2019-03) 16524_Dėl 2018 m. finansiniu ataskaitu patvirtinimo (UBŪ) (2019-03)22237_2019-03 Dėl 2018 m. UBŪ ataskaitų_NAUJA RED Daiva Gladkauskienė

 Įtrauktas į darbotvarkę

22 Dėl UAB „Ukmergės butų ūkis“ vadovo mėnesinės algos nustatymo 16525_Dėl vadovų DU (UBŪ) (2019-03) 16526_Dėl vadovų DU (UBŪ) (2019-03) 22240_2019-03 Dėl vadovų DU (UBŪ)_Patikslintas aišk.rašto priedas Daiva Gladkauskienė

 Įtrauktas į darbotvarkę

23 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės atstovavimo UAB ,,Ukmergės šiluma“ 2019-04-03 šaukiamame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime 16528_Dėl atstovavimo 2019-04-03 UŠ visuotiniame akc 16529_Dėl atstovavimo 2019-04-03 UŠ visuotiniame akc.susirink. (2019-03-12) Daiva Gladkauskienė

 Įtrauktas į darbotvarkę

24 Dėl pritarimo UAB „Ukmergės šiluma“ 2018 metų metiniam vadovo pranešimui 16530_Dėl 2018 m 16534_UŠ Metinis pranešimas už 2018 m. (2019-03) 16535_Dėl 2018 m. pritarimo metiniam pranesimui (UŠ) (2019-03) Daiva Gladkauskienė

 Įtrauktas į darbotvarkę

25 Dėl UAB „Ukmergės šiluma“ vadovo mėnesinės algos nustatymo 16536_Dėl vadovu DU (UŠ) (2019-03) 16537_Dėl vadovu DU (UŠ) (2019-03) Daiva Gladkauskienė

 Įtrauktas į darbotvarkę

26 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. 7-285 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių vadovų darbo užmokesčio perskaičiavimo“ pripažinimo netekusiu galios 16538_Dėl savivaldybės tarybos sprendimo pripažinimo netekusiu galios (2019-03) 16539_Dėl savivaldybės tarybos sprendimo pripažinimo netekusiu galios (2019-03) Daiva Gladkauskienė

 Įtrauktas į darbotvarkę

27 Dėl patikėjimo teisės įregistravimo 16540_Dėl patikėjimo teisės įregistravimo (Senamiesčio p 16541_Dėl patikėjimo teisės įregistravimo (Senamiesčio p.m.) (2019-03)2 Daiva Gladkauskienė

 Įtrauktas į darbotvarkę

28 Dėl patikėjimo teisės įregistravimo 16542_Dėl turto įregistravimo patikėjimo teise (Pabaisko p 16543_Pabaisko_malkine-PIRMAS AUKŠTAS 16545_Pabaisko_malkinė (foto) 16546_Dėl turto įregistravimo patikėjimo teise (Pabaisko p.m._malkinė) (2019-03)1 Daiva Gladkauskienė

 Įtrauktas į darbotvarkę

29 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto perėmimo iš Ukmergės kultūros centro 16547_Dėl turto perėmimo (KC_garažas) (2019-03)1 16548_Dėl turto perėmimo (KC_garažas) (2019-03)1 Daiva Gladkauskienė

 Įtrauktas į darbotvarkę

30 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešajai bibliotekai 16549_Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo VŠV bibliotekai (MMB) (2019-03)1 16550_Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo VŠV bibliotekai (MMB) (2019-03)1 Daiva Gladkauskienė

 Įtrauktas į darbotvarkę

31 Dėl Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo viešajai įstaigai Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centrui 16551_Dėl turto perdavimo (TVIC_biuro įranga) (2019-03)1 16552_Dėl turto perdavimo (TVIC_biuro įranga) (2019-03)1 Daiva Gladkauskienė

 Įtrauktas į darbotvarkę

32 Dėl pritarimo įsigyti nekilnojamąjį turtą Santarvės g. 35, Valų k., Žemaitkiemio sen., Ukmergės r. sav. 16553_2019-03 RT spremdimo dėl turto įsigijimo Valų k 16554_2019-03 RT spremdimo dėl turto įsigijimo Valų k. Daiva Gladkauskienė

 Įtrauktas į darbotvarkę

33 Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Kauno g. 16-4, Ukmergėje, nuomos 16556_2019-03 RT sprendimas dėl Kauno 16-4 nuomos 16557_2019-03 RT sprendimas dėl Kauno 16-4 nuomos Daiva Gladkauskienė

 Įtrauktas į darbotvarkę

34 Dėl Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių butų pripažinimo netinkamais (negalimais) naudoti 16558_2019-03 RT sprendimas dėl savivaldybės butų pripažinimo netinkamais naudoti 16560_2019-03 RT sprendimas dėl savivaldybės butų pripažinimo netinkamais naudoti Daiva Gladkauskienė

 Įtrauktas į darbotvarkę

35 Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio Ukmergės rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo ir viešosios įstaigos Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro panaudos pagrindais naudojamo turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, jo nurašymo ir likvidavimo 16562_Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (PSPC) (2019-03)1 16563_Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (PSPC) (2019-03)1 Daiva Gladkauskienė

 Įtrauktas į darbotvarkę

36 Dėl Ukmergės globos centro 2018 metų veiklos ataskaitos 16568_2019-03 Dėl Ukmergės globos centro 2018 m 16577_2019-03 Ukmergės globos centro 2018 m. veiklos ataskaita 16582_2019-03 Dėl Ukmergės globos centro 2018 m. veiklos ataskaitos Asta Leonavičienė

 Įtrauktas į darbotvarkę

37 Dėl VšĮ Ukmergės šeimos centro 2018 m. veiklos ataskaitos 16585_2019-03 Dėl Viešosios įstaigos Ukmergės šeimos centras 2018 m 16587_2019-03 Viešosios įstaigos Ukmergės šeimos centro 2018 m. veiklos ataskaita 16589_2019-03 Dėl Viešosios įstaigos Ukmergės šeimos centras 2018 m. veiklos ataskaitos Asta Leonavičienė

 Įtrauktas į darbotvarkę

38 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2019 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo 16594_2019-03 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2019 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo 16598_Ukmergės rajono savivaldybės 2019 metų socialinių paslaugų  planas 16601_2019-03 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2019 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo Asta Leonavičienė

 Įtrauktas į darbotvarkę

39 Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo 16603_2019-03 Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo 16605_2019-03 Antokorupcinio vertinimo pažyma 16606_2019-03 Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo Asta Leonavičienė

 Įtrauktas į darbotvarkę

40 Dėl VšĮ Ukmergės ligoninės 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir įstaigos veiklos ataskaitos 16607_2019-03 Dėl viešosios įstaigos Ukmergės ligoninės 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir įstaigos veiklos ataskaitos 16609_2018 metų  finansinė ataskaita 16610_Viešosios įstaigos Ukmergės ligoninės 2018 metų veiklos ataskaita 16611_2019-03 Dėl viešosios įstaigos Ukmergės ligoninės 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir įstaigos veiklos ataskaitos22242_40kl. dėl ligoninės finansinių ataskaitų rinkinio_NAUJA RED Dainora Šlinkšienė

 Įtrauktas į darbotvarkę

41 Dėl Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir įstaigos veiklos ataskaitos 16612_2019-03 Dėl Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir įstaigos veiklos ataskaitos 16617_Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro finansinių ataskaitų rinkinys ir įstaigos veiklos ataskaita 16622_Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro veiklos ataskaita 16623_2019-03 Dėl Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir įstaigos veiklos ataskaitos Dainora Šlinkšienė

 Įtrauktas į darbotvarkę

42 Dėl VšĮ Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo 16624_2019-03 Dėl viešosios įstaigos Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo 16626_Struktūros schema 16627_Pareigybių sąrašas 16628_2019-03 Dėl viešosios įstaigos Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo Dainora Šlinkšienė

 Įtrauktas į darbotvarkę

43 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2017 metų ir Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklos ataskaitų 16631_2019-03 Dėl Ukmergės r 16632_Stebėsenos ataskaita_2017m. 16633_Visuomenės sveikatos biuro 2018 m. veiklos ataskaita 16634_2019-03 Dėl Ukmergės r. sav.  visuomenės sveikatos stebėsenos 2017 m. ir visuomenės sveikatos biuro 2018 m. veiklos ataskaitų Dainora Šlinkšienė

 Įtrauktas į darbotvarkę

44 Dėl UAB „Ukmergės autobusų parkas“, UAB „Ukmergės butų ūkis“ ir UAB „Ukmergės vandenys“ direktorių pareiginių nuostatų patvirtinimo 16635_2019-03-07 dėl uab vadovų pareiginių nuostatų patvirtinimo 16636_2019-03-07 direktoriaus pareigybės aprašymas-Autobusų parkas 16637_2019-03-07 direktoriaus pareigybės aprašymas-Butų ūkis 16638_2019-03-07 direktoriaus pareigybės aprašymas-Ukmergės vandenys16639_2019-03-07 dėl uab vadovų pareiginių nuostatų patvirtinimo Zina Kurmelienė

 Įtrauktas į darbotvarkę

45 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. 7-283 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės kvalifikuotų viešojo sektoriaus specialistų kelionės į darbą išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 16640_2019-03-07 dėl 2018 12 19 tarybos sprendimo Nr 16641_2019-03-07 dėl 2018 12 19 tarybos sprendimo Nr.7-283 pakeitimo Zina Kurmelienė

 Įtrauktas į darbotvarkę

46 Dėl Ukmergės „Šilo“ progimnazijos direktoriaus atleidimo iš pareigų 22235_46kl. dėl  Šilo progimnazijos direktoriaus atleidimo_Nuasm. Zina Kurmelienė

 Įtrauktas į darbotvarkę

47 Dėl Ukmergės vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ direktoriaus atleidimo iš pareigų 22236_47 kl. dėl Nykštukasv direktoriaus atleidimo_Nuasm. Zina Kurmelienė

 Įtrauktas į darbotvarkę

48 Dėl Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkos 16646_2019-03 dėl vidaus str 16647_2019-03 dėl vidaus str. pertv Senamiesčio Vaidotas Kalinas

 Įtrauktas į darbotvarkę

49 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų kiekvienos klasės klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus klasėse 2019–2020 m. m. nustatymo 16648_2019-03 dėl klasiu komplektu nustatymo 16649_Mokinių sk. 2019-2020 m. m.03 mėn 16650_2019-03 dėl klasiu komplektu nustatymo Vaidotas Kalinas

 Įtrauktas į darbotvarkę

50 Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėje Ukmergės rajono savivaldybės ugdymo įstaigose 2019–2020 m.m. nustatymo 16651_Dėl 2019-2020m 16652_Dėl 2019-2020m. priešmoklyklinių grupių ir vaikų skaičiaus vidurkio nustatymo Vaidotas Kalinas

 Įtrauktas į darbotvarkę

51 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. 7-24 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus“ pakeitimo 16653_2019_03_12_Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2017-02-23 sprendimo Nr 16654_2019_03_12_Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2017-02-23 sprendimo Nr. 7 -24 pakeitimo Vaidotas Kalinas

 Įtrauktas į darbotvarkę

52 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 21 d. sprendimu Nr. 7-36 patvirtintų Ukmergės rajono Rečionių universalaus daugiafunkcio centro teikiamų paslaugų įkainių pakeitimo 16655_! Sprendimo projektas 16656_! Sprendimo projektas.Maitinimo paslaugų kaina Rečionių UDC Vaidotas Kalinas

 Įtrauktas į darbotvarkę

53 Dėl Ukmergės meno mokyklos teikiamų neformaliojo švietimo paslaugų kainų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo 16657_Sprendimo projektas 16658_Sprendimo projektas. Paslaugu kainu Meno mokykloje  2019-03 (2) Vaidotas Kalinas

 Įtrauktas į darbotvarkę

54 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės švietimo įstaigų 2018 m. veiklos ataskaitų 16659_Sprendimo projektas 16660_ugdymo įstaigų veiklos ataskaitos 16661_Sprendimo projektas. Ugdymo įstaigų  ataskaitos - už 2018 m Vaidotas Kalinas

 Įtrauktas į darbotvarkę

55 Dėl Ukmergės švietimo pagalbos tarnybos 2018 metų veiklos ataskaitos 16662_Sprendimo projektas 16663_UŠPT ataskaita 2018 16664_Sprendimo projektas. Švietimo pagalbos tarnyba Vaidotas Kalinas

 Įtrauktas į darbotvarkę

56 Dėl Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitos 16665_Dėl Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos 2018 metų ataskaitos 16666_Senamiesčio mokyklos ataskaita 16667_Dėl Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos 2018 metų ataskaitos Vaidotas Kalinas

 Įtrauktas į darbotvarkę

57 Dėl Ukmergės r. Taujėnų gimnazijos 2018 metų veiklos ataskaitos 16668_19-03 sprendimo projektas Dėl Taujėnų gimnazijos 16669_Taujėnų gimnazijos ataskaita už 2018 16670_19-03 sprendimo projektas Dėl Taujėnų gimnazijos Vaidotas Kalinas

 Įtrauktas į darbotvarkę

58 PAPILDOMAS KLAUSIMAS: Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. 7-299 ,,Dėl Mokinių nemokamo maitinimo Ukmergės rajono savivaldybės ugdymo įstaigose tvarkos aprašo ir Paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 22241_2019-03-18 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018-12-19 sprendimo Nr. 7-299 pakeitimo (1) Asta Leonavičienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
59 INFORMACIJOS IR KITI KLAUSIMAI: Informacija dėl Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje reikalavimo

Komentuoti

Turite komentarų? Komentuokite!